Yönetim Kurulu
Open Panel
assam logo 150

 ASSAM®

Adaleti Savunanlar

Stratejik Araştırmalar Merkezi

Derneği

Buradasınız:Yönetim Kurulu»Yönetim Kurulu - ASSAM - Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği

GENEL YÖNETİM KURULU

 

Adnan TANRIVERDİ

E.Tuğg. Adnan TANRIVERDİ

Yönetim Kurulu Başkanı

       
 Mehmet ZELKA  Gürcan ONAT  Ali COŞAR  Ersan ERGÜR

Prof.Dr. Mehmet ZELKA

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Gürcan ONAT

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ali COŞAR

Genel Sekreter

Ersan ERGÜR

Genel Muhasip ve Genel Sekreter

       
Sabri BALAMAN  Melih TANRIVERDİ Reşat FİDAN   Mehmet Naci EFE

Sabri BALAMAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Melih TANRIVERDİ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Reşat FİDAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yrd.Doç.Dr. Mehmet Naci EFE

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

Genel Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri;

 1. Derneğin kuruluş amacına uygun stratejik araştırmaların yapılması için Yüksek İstişare Kurulunu, gerekli çalışma alanları için Stratejik Çalışma Kurullarını, Etütler ve Akademik Değerlendirme Komisyonunu, Yayın Kurulunu uygun üyelerden oluşturmak ve bu organlar için uygun çalışma ortamı sağlamak.
 2. İstişare ve Stratejik Araştırma Organlarının çalışma esas ve prensiplerini belirlemek,
 3. Derneğin amacının gerektirdiği çalışmalar yapmak, kararları almak ve bunları uygulamak,
 4. Derneğin bütçesini uygulamak, yeni bütçeyi tasarlamak ve kayıtlarını yürütmek,
 5. Dernek Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,
 6. Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak,
 7. Derneğin çalışmalarına ilişkin Genel Kurulda alınan kararları yürütmek,
 8. Gerekli gördüğü konularda ve alanlarda ilave komisyonlar, kurullar kurmak veya kaldırmak,
 9. Dernek işlerini yürütmek üzere, Dernek üyelerinden bir veya birkaçına görev ve yetki vermek,
 10. Derneğin iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon ve kurulların işleyişine İlişkin iç yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak,
 11. Dernek adına dava açmaya karar ve yetki vermek, açılacak davada derneği temsil etmek veya ettirmek,
 12. Kanunlardan, tüzüklerden, hazırlanacak iç yönetmeliklerden ve Genel Kurul kararlarından doğan diğer çalışmalar yapmak.
Adres: Marmara Mahallesi Hürriyet Bulvarı No:110/H Beylikdüzü / İstanbul / 34524 / Türkiye
Tel : +90 555 000 58 00 eposta: info @ assam . org . tr