Turkey
Open Panel
assam logo 200

ASSAM®

The Association of Justice Defenders

Strategic Studies Center

Rate this item
(0 votes)

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ve Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) tarafından 22 Temmuz 2014 Salı günü "İsrail'i telin, Gazze'ye acil yardım" konulu basın toplantısı gerçekleştirildi.

MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında İDSB ve TGTV üyesi kuruluşlardan temsilciler söz alarak yaşananlar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantının başlangıcında İDSB Genel Sekreteri Av. Ali Kurt aşağıdaki basın açıklamasını gerçekleştirdi:

 

Rate this item
(0 votes)

ASSAM International Refereed Journal (UHAD) published its first edition in 30 June, 2014. As a result of the dedicated work done by the Editor Assistant Dr. Ali Fuat GÖKÇE, the first edition of ASSAM International Refereed Journal was published containing 4 articles that have been reviewed by referees and consisting of 121 pages.

For the second edition, which will be published in December 2014, there are 4 articles that have already been reviewed by referees.ASSAM (UHAD) expects academics to work the primary research topics of ASSAM.

Click here to view the first edition of ASSAM (UHAD). (Note: You should register separately for the magazine In order to view the full text of the articles, Registration and subscription are free)

ASSAM UHAD Cilt 1 Sayı 1

Rate this item
(0 votes)

Visitation of Bab Al Alam International Student Association

The president of Bab Al Alam International Student Association Mr.Ali ARIKMERT, the Institutional Relations' Responsible Mr. Mahmut OĞUZ, the Responsible of South Asia Region Mr. Server ALİM, the member of the Board of Directors and Member of the Georgian Friendship Association Mr.Murat KASAP, and the President of Health, Culture and Sports Department in Istanbul Sabahattin Zaim University visited ASSAM.

 Bab Al-Alem officials gave detailed information about their activities and got detailed information about ASSAM. Officials talked about the activities they conducted for the students where they clarify that presence of 55,000 students from different countries receiving their education in Turkey. The Cooperation possibilities were discussed at the meeting.

Rate this item
(0 votes)

Millî Gazete’ye konuşan Orta Afrikalı aktivist İbrahim Osman, Fransa’nın Orta Afrika pazarının yüzde 50’sini kaybettiğini ve bu nedenle yeniden işgale başvurduğunu söyledi. Müslümanlara yönelik sistematik bir baskı uygulandığını belirten Osman, Müslümanları katleden Hıristiyan Anti Balaka örgütünün Fransa tarafından desteklediğini söyledi.

Thursday, 20 March 2014 00:00

Meeting of ASSAM in Antalya (16 March 2014)

Written by
Rate this item
(0 votes)

A series of meetings were held in Antalya with the President of ASSAM Retired General Mr. Adnan TANRIVERDİ, Vice President Mr. Abdullah KAPLAN, Mustafa HACIMUSTAFAOĞULLARI, and Sadik Güray BALATEKİN jointly with NGO representatives and academicians in 16-17 March 2014. The meetings were held in the local radio station and were participated by attendance from Denizli, Isparta and Marmaris.

 

The meeting dealt with the issue of coups and 28 February events, on the other hand, information of ASSAM and SADAT Inc's work was provided.

Wednesday, 04 December 2013 00:00

The definition of ASSAM's vision and mission in Bursa

Written by
Rate this item
(0 votes)

On Thursday, 5 December 2013, Chairman of Board Directors of ASSAM, Mr. Adnan Tanrıverdi, presented a conference to NGO's in Bursa about ASSAM's Vision and Mission. Many representatives of NGO's participated in the conference.

After the conference, a coordination meeting was held with the ASSAM researchers in Bursa.

Friday, 29 November 2013 00:00

ASSAM'ın Vizyon ve Misyonu Toplantısı

Written by
Rate this item
(0 votes)

ASSAM'ın Vizyonu ve Misyonu Toplantısına Davetlisiniz

Yer: Üsküdar Üniversitesi Altunizade Yerleşkesi ÜSKÜDAR
Tarih: 30 Kasım 2013 Cumartesi
Saat: 17:30

Thursday, 26 September 2013 00:00

ASSAM Başkanı Deşifre Programında (27 Eylül 2013)

Written by
Rate this item
(0 votes)

ASSAM Başkanı E.Tuğg. Adnan TANRIVERDİ 27 Eylül 2013 Cuma günü 22:00'da aHaber'de yayınlanan Deşifre programına konuk olarak katılmaktadır.

Wednesday, 18 September 2013 00:00

ASSAM R4BIA Platformuna Üye Oldu (17 Eylül 2013)

Written by
Rate this item
(0 votes)

16 Eylül 2013 Pazartesi günü düzenlenen bir basın toplantısı ile duyurulan Uluslararası Rabia Platformu'na ASSAM'da üye oldu.

Rabia Platformu kendini şöyle tanıtmaktadır;

Biz kimiz?

 

Bizler bir grup gönüllü olarak;

Darbelere, diktatörlüklere, adaletsiz düzenlere ve kirli medya sistemlerine karşı ortak vicdanın sesini yükseltmek,

Sivil iradeyi, barışı, insan haklarını ve onurunu savunmak,

İnsanlığı tehdit eden haksızlıklara, hukuksuzluklara dünya çapında işbirliği ile karşı çıkmak,

Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı durmak,

R4BIA ruhunun bir insanlık inisiyatifine dönüşmesini temin etmek için bir grup gönüllü olarak R4bia Platformu’nu kurmaya karar verdik ve www.r4abiaplatform.com sitesini açtık.

Bu Platform hiçbir kurumun, kişinin, partinin tek başına sözcülüğünü yapmayacaktır.

Bu Platform kurumların ya da organizasyonların yaptığı veya yapacağı faaliyetleri koordine etmeden, sadece duyurusunu yapacaktır.

Dünyanın neresinde olursa olsun R4BIA eylemlerine destek verecek, bu yeni harekete katkı sağlayacak yeni fikirlerin ve projelerin duyurulmasına yardım edecektir.

Ortak bir akıl, ortak tartışma zemini, ortak duyuru alanı olacak platform, yukarıda sıralanan değerleri sahiplenen, tüm kişi ve kurumlara açıktır.


Abdurrahman Dilipak (Platform Sözcüsü)

Cihangir İşbilir (Platform Koordinatörü)

Platform Gönüllüleri

Rate this item
(0 votes)

ASSAM

ADALETİ SAVUNANLAR STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

DERNEĞİ YÖNETİM KURUL BAŞKANLIĞINDAN

DUYURU

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının 28 Eylül 2013 tarihinde saat 10 00’da Yakuplu Mahallesi, Hürriyet Bulvarı, Numara 155, Newport Sitesi Birinci Blok, Kat:7, Daire 55, Beylikdüzü/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündeme göre; çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 05 Ekim 2013 tarihinde saat 10 00’da aynı adreste yapılmasına;

Genel Kurul Gündeminin

1.      Açılış

2.      Başkanlık Divanının teşekkülü

3.      Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması,

4.      Geçici Yönetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,

5.      Bilanço, gelir ve gider hesaplarının müzakeresi,

6.      Geçici Yönetim Kurulunun ibrası,

7.      Yeni dönem çalışma programı ile tahmini bütçenin görüşülmesi,

8.      Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Haysiyet Divanı asıl ve yedek üyelerinin seçimi,

9.      Görev bölümü ve araştırma kurullarının oluşturulması hususunun müzakeresi,

10.  Derneğin federasyonlara katılması ve ayrılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun karar verilmesi,

11.  Derneğin taşınır taşınmaz, menkul ve/veya gayrimenkul satın alma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi hususunda karar verilmesi,

12.  Uygun şartları sağlayan yurt içi ve yurt dışı merkezlerde dernek şubelerinin açılması ve kapatılması ile ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunda kara verilmesi,

13.  Derneğin uluslararası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara katılması ve ayrılması ile ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunda karar verilmesi,

14.  Dilek ve temenniler,

15.  Kapanış,

Konularını kapsamasına;

Genel Kurul toplantısını üyelere duyurmak üzere yazılı tebliğde bulunulmasına veya üyelere elektronik posta gönderilmesine, bu işler için Dernek Başkanının yetkilendirilmesine, 08 Haziran 2013 tarihinde oy birliği ile karar alınmıştır.

Address: Marmara Mahallesi Hurriyet Bulvari No:110/H Beylikdüzü / İstanbul / 34524 / Turkey
Tel: +90 555 000 58 00 email: info @ assam . org . tr