Turkey
Open Panel
assam logo 200

ASSAM®

The Association of Justice Defenders

Strategic Studies Center

Wednesday, 20 February 2019 00:00

ASSAM's Symposium on 10 February 2019

Written by
Rate this item
(0 votes)

The symposium presented by the Association of Justice Defenders Strategic Studies Center of ASSAM on 10.02.2019 at Üsküdar University by Professor Dr. Ramazan Biçer under the title of " The fake sanctuary of unequal war as a camouflage of imperialism: The Religious Abuses Streams".

Rate this item
(0 votes)

Şüphesiz İslâm dini mü’minler tarafından son hak din olarak kabul edilmektedir. Bu dinin peygamberi Hz. Muhammed (sav) ve kitabı da 23 senede vahiyle kısım kısım inen Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an-ı Kerimin kısım kısım inmesinde peygamberimizin içinde yaşadığı toplum ve onun içerisinde gerçekleşen olaylar etkili olmuştur. Bu olaylar vesilesiyle, ümmetin kıyamete kadar uyacağı dinin hükümleri ve kuralları ortaya çıkmıştır.

Rate this item
(0 votes)

Interview With ASSAM Secretary-General Ali COŞAR At The 3rd International Civil Society Association Exhibition That Held At The Cultural Center In Yenikapı, Istanbul, 17-18 November 2018.

Rate this item
(1 Vote)

We organized the Second International Islamic Union Congress of ASSAM under the headline "Islamic Economy and Economic Systems" at WOW Congress Center on 01-02 November 2018.

Monday, 29 October 2018 00:00

Kongre reklamımız OdaTV'de

Written by
Rate this item
(0 votes)

2nci Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi ile ilgili duyurularımızı basına ulaştırmaya çalıştığımız saatlerde OdaTv kongremizin reklamlarını yayınlamaya başladı bile...

OdaTV haberinde;

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASSAM) Uluslararası İslam Birliği Kongreleri düzenliyor.

İlki geçen yıl "İslam Birliği için Yönetim Şekil ve Organları Mevzuatının Tespiti" başlığı altında gerçekleşen kongrede, İslam dünyası için kararlar alınmıştı. Buna göre;

“Kongre sonucunda ‘İslâm Ülkeleri Parlamentosu’nun kurulması ve her İslâm Ülkesinin Bakanlar kurulunda ‘İslâm Birliği Bakanlığı’ ihdas edilmesi gerektiği kanaatine varılmış ve ASSAM Yönetim Kurulunca onaylanan ‘İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Deklarasyonu’ ayrıca 29 ülkeden 70’i Türkiye’den 109 STK yetkilisi tarafından da onaylanmış ve basın vasıtasıyla dünya kamuoyuna duyurulmuştur.

Ayrıca bildirilerde vurgulanan hükümler dikkate alınarak İslâm Ülkeleri konfederasyonu için model bir Anayasa taslağı hazırlanmıştır.”

Kongre bu sene de 1-3 Kasım’da İstanbul’da "İslam Birliği için Ekonomik İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti" başlığıyla gerçekleşecek.

 denmektedir. 

Rate this item
(0 votes)

İkinci Uluslararası ASSAM (Adaleti Savunanlar ve Stratejik Araştırmalar Merkezi) İslam Birliği Kongresi 1-2 Kasım 2018 tarihlerinde ASSAM’ın merkezi olan İstanbul’da WOW Kongre Merkezinde gerçekleşecek.

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongrelerinin amacı; İslâm Ülkelerinin ortak bir irade altında toplanması için gerekli müesseseleri ve bu müesseselerin tabi olacağı mevzuat hakkında karar vericilere bir hal tarzı sunmaktır.

Rate this item
(0 votes)

The Honorable Adnan Tanriverdi, Senior Adviser to the President of the Republic and Chairman of ASSAM, presented on 06 October 2018 to the ASDER Youth Members a presentation entitled the ASSAM's conception of the Islamic Union and Universal Justice at the Justice school, at Sabahattin Zaim University.

 

"ASSAM İSLÂM BİRLİĞİ TASAVVURU" ile "KÜRESEL ADALET" konulu sunumlar tümüyle alttaki ekte yer almaktadır.

 

Thursday, 18 October 2018 00:00

2nd International ASSAM Islamic Union Congress

Written by
Rate this item
(0 votes)

The 2nd International ASSAM Islamic Union Congress will be held on 1-3 November 2018 at the WOW Convention Center.

 

Rate this item
(0 votes)

The 24th Islamic World NGOs Council Meeting (IDSB), which is considered as an independent umbrella for organizations in Düsseldorf, Germany was participated by Senior Adviser of President of the Republic; Mr. Adnan Taniverdi, President of the Red Crescent Organization Mr. Kerem Kinik, and Chairman of the Turkish Youth foundation (TÜGVA) Mr. İsmail Emanet as well as representatives of civil society organizations from various countries, administrators and businessmen.

Monday, 17 September 2018 00:00

11 EYLÜL TRAJEDİSİ

Written by
Rate this item
(0 votes)

'Hafıza-yı beşer nisyân ile mâlüldür' (insan hafızası unutkanlık hastalığına müptelâdır). İnsan çabuk unutur. Bir de hadise doğrudan kendisini ilgilendirmiyorsa daha da çabuk unutur, hatta hiç farkında bile   olmaz.Önemli bir olayın unutulmaması için yazılması ve sık, sık tekrar, tekrar okunması gerekir.

Address: Marmara Mahallesi Hurriyet Bulvari No:110/H Beylikdüzü / İstanbul / 34524 / Turkey
Tel: +90 555 000 58 00 email: info @ assam . org . tr