Turkey
Open Panel
assam logo 200

ASSAM®

The Association of Justice Defenders

Strategic Studies Center

Rate this item
(1 Vote)

ASSAM – The Association of Justice Defenders Strategic Studies Center –has held the First International ASSAM Islamic Union Congress on November 23 and 24, 2017 with the subheading of "Past to Future Government Forms."

The ASSAM Board of Directors has accepted the attached “ASSAM Islamic Countries Confederation Declaration for Islamic Union” and it has been resolved to share the Declaration with the public of the Turkish and Islamic countries.

The declaration was first opened to signatures of NGOs. It will then be declared to the relevant Countries.

To participate in the declaration, click here to download the document and sign it and send to ASSAM.

The Declaration will be signed on September 9-10, 2017 at the "2nd IDSB International NGO Fair" and press release will be made.

Rate this item
(1 Vote)

GEOPOLITICAL POWER OF THE ISLAMIC WORLD

Among the 193 United Nations member states, 60 (31% of its members) are Muslim states.

1.6 billion people out of the entire world population of 7.145 billion (22.5% of world population) are citizens of Muslim States. The land covered by 60 Islamic States equals to 19 million kilometer squares of the Earth’s surface (12,8% of the world territory), which is 150 million kilometer squares in total.

Rate this item
(1 Vote)

The Effects of December 17, 2013 Operation on the Social, Political and Economic Basis

Ali Fuat GÖKÇE1, Sadettin PAKSOY2 and Berna GÜNDÜZ3

1 Kilis 7 Aralık University/ Public Administration and Political Science, Assist. Prof. Dr., Kilis, Turkey

2 Kilis 7 Aralık University/ Economics, Assoc. Prof. Dr., Kilis, Turkey

3 Kilis 7 Aralık University/ Public Administration and Political Science, Research Assist., Kilis, Turkey

Associated author:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


The Effects of December 17, 2013 Operation on the Social, Political and Economic Basis

Gökçe, Paksoy and Gündüz

Abstract

While the date for local elections is approaching which will be held on 30th March 2014, an investigation was started by the Public Prosecutor on 17th December 2013.  Although this investigation was seen as an initiative to wear down the government by the members of the cabinet, the opposition parties, some media groups and non-governmental organizations classified it as corruption and bribery. In this investigation, many people consist of statesman, bureaucrats, bank managers, public officials and sons of ministers were taken in custody on charges ranging from taking bribes, rigging bids on government contracts to attempting to smuggle.

There have been significant social, political and economic impacts of this corruption probes to Turkey. On the one hand, opposition parties and some media and press groups have asserted the failure of the government. However, the government has claimed that these operations were launched to overthrow themselves. After 17th December, several consequences were seen: social polarization was increased, some resignations were occurred in the ruling Justice and Development Party, BIST fell down, a sharp rise in the prices of Dollar, Euro and gold emerged, and Turkey Republic Central Bank Monetary Policy Committee increased the interest rates more than expected.

In this study, it has been examined that what kind of changes on social, economic and political basis have been brought to our country by 17th December operation.

 

JEL classification:  H 7, Z 18, Z 19

 

QUO VADIS: Social Siences – ARTVIN CORUH UNIVERSITY HOPA INTERNATIONAL SOCIAL  SIENCES CONFERENCE

 

“İKTİSAT, SİYASET VE TOPLUM ÜÇGENİNDE KÜRESELLEŞMENİN YEREL DİNAMİKLERİ”

Hopa/Artvin, 15-17 October 2014

 

DERNEĞİN ADI:

Madde 1. Derneğin adı; “Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği”;

Kısa adı: “ASSAM” 'dir

DERNEĞİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

Madde 2. Derneğin (ASSAM) Genel Merkezi İstanbul'dur. ASSAM, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açabilir, platform kurabilir ve kurulmuş platformlara üye olabilir. Yurt içinde ve yurt dışında derneklerin kurduğu üst kuruluşlara, federasyonlara ve federasyonların oluşturduğu konfederasyonlara üye olabilir. Yurt dışında dernek kurabilir, kurulmuş derneklere üye olabilir.

DERNEĞİN AMACI:

Madde 3.ADALETİ SAVUNANLAR STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİNİN;

Amacı; Müslüman Milletlerin refahı, kurdukları devletlerin bekası, Dünyada barışın tesisi ve adaletin hâkimiyetinin, İslam Ülkelerinin bir süper güç olarak Dünya siyaset sahnesine çıkması ile mümkün olabileceği düşüncesinden hareketle; Müslüman Devletlerin; her biri için stratejik istihbarat etütlerinin oluşmasını, münferit ve müşterek iç ve dış tehdit değerlendirmelerinin yapılmasını, iç ve dış güvenlik plan esaslarının tespit edilmesini ve ortak irade altında toplanması için ihtiyaç duyulan müesseseler ve bu müesseselerin teşkilatlanma esas ve prensiplerinin oluşup gelişmesini sağlayacak fikri çalışmaları yapmaktır.

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği tüzüğünde üyeliği düzenleyen hükümler şöyledir;

 

ÜYELİĞE BAŞVURU

Madde 5 - Dernekler Kanununda belirtilen şartları taşıyan, ASSAM'ın amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu amaç doğrultusunda çalışmayı kabul etmiş herkes Derneğe üye olmak için başvurabilir.

ÜYELİĞE KABUL
Madde 6 - Derneğe üye olmak isteyenler, taleplerini Üye Giriş Bildirimi doldurarak Dernek Genel Merkez veya Şube Yönetim Kurulu Başkanlıklarına iletirler. Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu veya Şube Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları 30 gün içinde karara bağlar ve başvuru sonucunu yazı ile başvuru sahibine bildirir. Üyelik başvurusu hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedilebilir. Şubeler, üyeliğe kabul edilenleri her ay sonunda Dernek Genel Merkezine bildirir.

Saturday, 02 November 2013 16:40

Why ASSAM

Written by
Rate this item
(1 Vote)

"ASSAM"IN KURULUŞ GEREKÇESİ ve AMACI

Geçen yüzyılın başında imparatorluklar dağıldı. İmparatorlukların bünyesinde bulunan milletler Birinci Dünya Savaşının galipleri tarafından güdümlü devletçikler halinde teşkilatlandırıldı. Bağımlı devletler, özgür olduklarını zannettikleri halde, totaliter rejimlere mahkûm edildi. Diktatörler, vasi devletler tarafından korundu ve desteklendi.

İki dünya harbi arasında, batının gelişmiş devletleri daha ziyade faşist diktalarla, Sovyetler ve bağlıları da komünist diktalarla idare edildi.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, batılı devletlerde,  ABD ve İngiltere örnek alınarak, demokratik sistemler yerleşirken, Rusya ve bağımlılarında Komünizm yönetim sistemi olarak benimsendi.

Batı, komünizme karşı Amerika’nın önderliğinde NATO bloğunu, Rusya’nın liderliğindeki Sovyetler Birliği de, azgın kapitalizme karşı VARŞOVA Paktını oluşturdu.

Page 13 of 13
Address: Marmara Mahallesi Hurriyet Bulvari No:110/H Beylikdüzü / İstanbul / 34524 / Turkey
Tel: +90 555 000 58 00 email: info @ assam . org . tr