بنين
Open Panel
assam logo 150

 ASSAM®

Adaleti Savunanlar

Stratejik Araştırmalar Merkezi

Derneği

Buradasınız:الدول الاسلامية»حوض المحيط الافريقي»بنين»Ersan ERGÜR - ASSAM - Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği
Ersan ERGÜR

Ersan ERGÜR

 

Balyoz davası sanıkları cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişlerdi. Basın yayın ordusu ile birlikte cezaevi önünde yaptıkları şovlarla adeta berat ettikleri izlenimlerini vermeye gayret etmiş ve milletin manevi değerlerine hakareti birer cesaret unsuru olarak kullanmışlardı.

Kendilerini cezaevlerine gönderenlerle işlerinin bitmediğini ve muhakkak hesaplaşacaklarını da ima etmeden duramadılar. Etrafında bir sürü şirinlik abidesi avukat ordusu ile poz vermeyi de ihmal etmediler. Görenler onları kahraman sanırdı.

 

Salı, 03 Haziran 2014 00:00

Referansı İslam Olan Sivil Bir Devlet

İslam devleti günümüzde bilindiği üzere din devleti olmadığı gibi laik bir devlette değildir. İslam devleti; insanlar arasında Allah’ın emir ve yasaklarını gözeten sivil bir devlettir. O bu niteliği ile Allah’ın yardımını ve desteğini hak etmiştir. Bu özelliğini kaybettiği zaman varlığının ve bekasının gerekçesini kaybetmiş olur.

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE TÜRK SAVUNMA SANAYİİNİN GELİŞİMİ VE ROLÜ

(Bu makale Yeni Türkiye Dergisi'nin Ocak - Şubat 2014 56. sayısında yayınlanmıştır)

 

Bugüne kadar savunma sanayinde söz sahibi olan ABD, Rusya, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerle aynı arenada rekabet edecek seviyeye gelen Türkiye coğrafi konum üstünlüğünü kullanarak bu ülkeler arasından sıyrılıp savunma sanayiinde söz sahibi olmaması düşünülemez. Söz konusu bu ülkeler dünya savunma sanayinin % 76’lık kısmını karşılamaktadırlar. Türkiye kalan % 24’lük pay için yaklaşık 200 ülke ile rekabet etmek durumundadır.

Türkiye silahlı olmasa da bir kardeş kavgası ile karşı karşıya bıraktırılarak yeniden etkisiz eleman konumuna getirilmeye çalışılmaktadır.
Tek başına lider ülke değil, kontrol edilebilir bir yandaş olarak bulunması Batının çıkarlarına daha uygundur.

 

1 Ekim de Müdahil sıfatımla Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan 28 Şubat davasına katıldım.

Salonda bir sükûnet hâkimdi ve çoğunlukla sanık yakınları doldurmuştu. 28 Şubatta var olduğu iddia edilen darbe girişimi bizce kesinlikle gerçekti. Peki, öyleyse salon neden mağdur denilen kesimce doldurulamıyordu?

Mahkeme heyetini söz konusu davayla ilgili olarak samimi görmedim. Suçun büyüklüğüne göre değil sanıkların büyüklüğüne göre hareket ediliyordu sanki.

Sanıklar üzerinde rejim aleyhtarı gösterilen insanların baskısı hiç yoktu. Müdahil olarak katılan tarafın tamamı istisnasız askerdi. Onlarda Peygamber ocağı olarak gördükleri ve muharebe tekniklerini öğrendikleri cesaret ve fedakârlığı üst seviyede yaşadıkları TSK de ki tecrübelerini İman ile takviye ederek orada bulunuyorlardı.

Dünya ve Ahiret görüşünü mensubu oldukları cemaat ve abinin görüşü olarak gören ve tatbik edenler ortalıkta yoktu.

Pazar, 08 Eylül 2013 17:33

Papaza Kızıp Hacdan Vazgeçilmez!

Son olarak Mısır’da baş gösteren olaylar başta olmak üzere dünyanın her tarafında Müslümanlar bir şekilde zulme uğramaktalar.

Üstelik bu olaylarda muktedir olanlar Siyonizm başta olmak üzere İslam karşıtı olan din ve toplumlara bir nevi taşeronluk yapmaktadırlar. Bunların başında da Suudi Arabistan gelmektedir.

Suudların darbeci kesimlere destek olmaları ve zulme taraftar olmaları, İslâm âlemini derinden yaralamaktadır. Bunun temelinde İslam âleminin kıblegâhı ve hac ibadetinin merkezi olan Kâbe’nin de bulunduğu mukaddes toprakların Suudi Arabistan’da olması yatar.

Bu vurdumduymazlık ve geleceği okuyamama tavrı mazlum birçok Müslümanın şehadetine sebep olmaktadır. Üstelik İslam âleminin Halifeden mahrum olması da bu mahzunluğu bir kat daha artırmaktadır.

Sayfa 3 / 3
ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi (ASSAM - UHAD)
Adres: Marmara Mahallesi Hürriyet Bulvarı No:110/H Beylikdüzü / İstanbul / 34524 / Türkiye
Tel : +90 555 000 58 00 eposta: info @ assam . org . tr