Etikete göre gösterilenler nureddin nebati

ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Tanrıverdi: "Başkasının silahı ile milli menfaatler korunamaz." dedi.