Nejat ÖZDEN

Nejat ÖZDEN

Pazartesi, 17 Kasım 2014 00:00

Milli Güç ve Devlet - II

 

MİLLİ GÜÇ ve DEVLET (2)

 Allah Resulü (SAV) inanmış küçücük bir topluluktan, dünyanın müstekbirlerine meydan okuyan, mustazaflara ise daima umut olacak Güç ve Devlet nasıl olunur onu da öğretti.

 Hendek savaşında Mümin’ler, Medine’yi Farisi bir usulle savunmaya hazırlanırlarken, hendeğin kazıldığı bir anda önlerine bir kaya çıkmıştı. Parçalanamıyordu. Efendimize haber salındı. Kayanın başına geldiler. Kayaya üç balyoz darbesi indirdiler. İlk darbede müthiş bir kıvılcım çıktı ve güneye Yemen’e (San’a), ikinci darbede kuzeye (Şam), üçüncü darbede ise doğuya (İran) yöneldi.

 

Perşembe, 17 Nisan 2014 18:39

Milli Güç ve Devlet - 1 (17 Nisan 2014)

 

                 MİLLİ GÜÇ VE DEVLET (1)

Hala hazır dünya sisteminin (ekonomik ve siyasi) tepesinde İngiliz –Yahudi ittifakı oturuyor.

Bu ittifak;18 nci ve 19 ncu yüzyıllarda gerçekleşen sanayi devrimleri sürecinde,İngiliz aklı ve girişimci ruhu ile,Yahudi’nin sermaye birikimi üzerine inşa edilmiştir.

Bu ittifakın kurduğu Küresel Medeniyet, güç ve sömürüye dayanır.Küresel buhranların sebebi bu medeniyettir.

Yeryüzünde insanlar öyle veya böyle hep dinle idare edile gelmişlerdir.Hak veya batıl bir dinin ahlak nizamı insanların hayatına yön vermiştir ; ticaret,zenaat ve zenginleşme bu çerçevede gerçekleşmiştir.Eski çağların da zenginleri olmuştur. Karun gibi Haman gibi.Fakat eski çağların zenginlikleri bu günkü gibi kurumsal temele oturmuyorlardı.Sanayi devrimi öncesi başlayan diyalektik arayışlar sermaye-çalışan ,sermaye –tüketim ilişkisini seküler (ladini) bir zemine çekmiştir.Bir din adamı olan İngiliz rahip James Anderson’ın yazdığı Anderson Anayasası, herkesçe kabul görmüş Liberal Kapitalizmin ilk dogmatik metni olmuştur.

 

YENİ TÜRKİYE,

YENİDEN BÜYÜK TÜRKİYE…

Bugün ki tarihi vetirede yaşadıklarımız, eski Türkiye olmaya devam edeceksiniz dayatması ile Yeni Türkiye olma arzusu arasındaki çatışmanın tezahürüdür.

Evet milletimiz, Yeni TÜRKİYE olma semptomları gösteriyorken, eski Türkiye’nin sahipleri de boş durmuyor.

Eski Türkiye’nin kodları İngiliz – Yahudi Medeniyetinin ortak çıkarları çerçevesinde yazıldı. Güçsüz ve Taklitçi bir Türkiye.

İngiliz - Yahudi Medeniyeti: İngiliz girişimci aklı ve aksiyonu ile Yahudi sermayesinin ittifakı sonucu kurulmuştur.

Temel prensipleri ve ortak çıkarları olan bu ittifak, İngiliz’e küresel egemenlik, Yahudi’ye ise finans rolüne karşılık Büyük İsrail’i vaat ediyordu.

Bu ittifakın ortak ideolojisi ise Emperyalizmdir.