News

News (212)

ASSAM'dan haberlere ve ASSAM ile ilgili haber niteliği taşıyan bilgilere buradan ulaşabilirsiniz...

Tuesday, 03 March 2020 00:00

Are you Mankurt? What are You Doing in Syria?

Written by

We always talk about Turkey, which is confined to its borders with the deception of Peace at Home, Peace in the World. We talk about Turkey, which accepts its neighbors as enemies and forms defense lines within its borders. Even the funniest part is that plans to create natural barriers by flooding dams and rivers.

Friday, 14 February 2020 00:00

Badr will never Come Back, Lions of Badr too!

Written by

Since coming to power in 2003, President Erdoğan has endeavored to produce policies that will enable us to live peacefully in society domestically.

He avoided as much as possible from a polarizing understanding of society, as previous governments did.

He did not refrain from giving positive energy to his environment in this direction.

He was not resentful of what was done to him for a poem he read.

He did not target those who said he could not even be a neighborhood representative.

Wednesday, 12 February 2020 00:00

The Sound of the Turkish Slap Should Be Heard from Tehran

Written by

In Syria, first 8 and now 5 of our soldiers were martyred. Of course, the punishment for this will be given by our heroic army. To achieve this, we should not rush and respond with a weak operation. Because we must teach those who carry out these treacherous attacks on our soldiers that these attacks have heavy cost.

Tuesday, 04 February 2020 00:00

Operation Idlib is about to Start

Written by

An agreement was reached between Turkey and Russia on September 17, 2018, and the borders of the "Demilitarized Zone" were drawn in Idlib, Syria's last opposition-held territory.

This agreement, which was made within the scope of the Astana Process, was planned for Turkish soldiers to establish 12 observation points in Idlib. As a matter of fact, after the Tehran Summit between Turkey, Russia and Iran, our soldiers were placed at these points.

It was agreed that the Turkish and Russian military police would be held responsible for the security of the region, which was decided not to include Iran, regime forces and Shiite militias in the unarmed zone that would be formed in Idlib. But neither Russia and Iran nor the regime forces complied with this agreement.

After the 3rd International Islamic Union Congress, which was held within the scope of the International ASSAM Islamic Union Congresses, which was initiated by the ASSAM Association of Justice Defenders Strategic Studies Center in 2017, a group of people went crazy.

They said that the Islamic Union is an unrealizable dream, a utopia.

Sunday, 26 January 2020 00:00

ASSAM and SADAT as Soft Power Elements

Written by

Move against the King

The World Press included the maritime border agreement signed between Turkey and Libya in December 2019 as a checkmate move taken by Turkey against all other actors in the game regarding the determination of the eastern Mediterranean region's jurisdiction. We felt so proud.

 

His article titled "Islamic Countries Common Production of Defense Vehicles", which was written by Vehbi Kara, was published on the ASSAM website, which discussed the image of Turkey producing its own weapons and standing upright, reducing foreign dependence and supporting it in other Muslim countries.

Saturday, 18 January 2020 00:00

Has ASSAM committed a crime?

Written by

Sivil toplum kuruluşları, devlet örgütlenmesinin dışında, toplumun ve devletlerin bazı çıkarlarını gerçekleştirmek için oluşturulan, gönüllülük esasına dayanan ve kâr amacı gütmeyen hukuki ve anayasal örgütlerdir. Bu kuruluşlar son yıllarda ulusal ve uluslararası alanda önem kazanmaya başlamış devletlerin ve toplumların kararlarını yönlendirmede, etkin rollere sahip olmaya başlamışlardır. Sivil Toplum kuruluşları, ulusal ve uluslararası kanunlara bağlı kalarak, bu kanunların kendisine tanıdığı, örgütlenme, fikir beyan etme, toplanma ve gösteri yapma gibi en temel hakları kullanarak, kuruluş amaçları kapsamında; bilgilendirme, araştırma yapma, rapor sunma, konferans düzenleme, kulis yapma-ikna etme, dikkat çekme yönlendirme ve süreli yayınlar aracılığıyla bilgi akışı sağlama gibi faaliyetlerde bulunarak meşru hedeflerine ulaşmaya çalışmaktadırlar.

ASSAM’ da bu evrensel örgütlenme hakkını kullanarak anayasa ve yasalar kapsamında kurulmuş olup, amaçlarından birisi de şöyle ifade etmiştir;

Müslüman Devletlerin; her biri için stratejik istihbarat etütlerinin oluşmasını, münferit ve müşterek iç ve dış tehdit değerlendirmelerinin yapılmasını, iç ve dış güvenlik plan esaslarının tespit edilmesini ve ortak irade altında toplanması için ihtiyaç duyulan müesseseler ve bu müesseselerin teşkilatlanma esas ve prensiplerinin oluşup gelişmesini sağlayacak fikri çalışmaları yapmaktır.’’

Bu çalışmaların sonunda ulaşılmak istenen nihai amaç hiçbir İslam ülkesi vatandaşının reddedemeyeceği,

“Müslüman Milletlerin refahı, kurdukları devletlerin bekası, Dünyada barışın tesisi ve adaletin hâkimiyeti, İslam Ülkelerinin günümüzdeki dağınıklığından kurtularak, Uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde söz sahibi (süper güç) olarak Dünya siyaset sahnesinde aktif rol almasını sağlamaktır.”

Friday, 17 January 2020 00:00

Trying not to Understand ASRICA!

Written by

The proposal of "ASRICA Islamic Union Confederation" is the intellectual product of the strategy formulation study prepared by ASSAM, aiming to establish an Islamic Countries Union. We hope to see its real product with all our hope and effort. There are those who think that the only way not to show us this real product is to destroy the product by consuming it!

ASRİKA Ortak Savunma Sanayi Üretimi konulu 3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi 19-20 Aralık 2019 tarihinde başarıyla tamamlanmıştır. İslam Birliği İçin ASSAM İslam Ülkeleri Kondefederasyonu Deklarasyonu yayınlanmıştır.