Pazartesi, 08 Şubat 2021 11:21

ASSAM ve İslam Birliği Kongreleri

Yazan
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)

ASSAM (Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) 4. İslam Birliği Kongresini geçtiğimiz aralık ayı içerisinde gerçekleştirdi.  Bu kongrenin ana teması  "ASRİKA Konfederasyon Savunma Sistemi" idi.

Yurt içinden ve yurt dışından katılan akademisyenlerin bildirileri ASSAM'ın sitesinden incelenebilir.

Bir stratejik araştırmalar merkezi olarak ASSAM, İslam ülkeleri arasında Avrupa Birliğinin benzeri bir birliğin oluşturulması için, bir mevzuat ortaya koyabilmeyi kendisine amaç edinmiştir.

Bu amaç ile 4. Kongresini de tamamlamıştır.

İlk Kongre 2017 yılında icra edildi. Bu kongrede; "İslam Birliği için Yönetim Şekil ve Organları Mevzuatının Tespiti" değerlendirildi.

Müteakiben 2018 yılında;  "İslam Birliği için Ekonomik İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti" konuşuldu.

2019 yılında; "İslâm Birliği için Savunma Sanayi İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti", 2020 yılında ise; "İslâm Birliği için Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti" konuları değerlendirilerek, tespit edilen hususlarda deklarasyonlar yayınlanmıştır.

Allah nasip eder ise, 2021 yılının aralık ayında; "İslâm Birliği için Müşterek Dış Politika Usul ve Esaslarının Tespiti", 2022 yılında; "İslâm Birliği için Müşterek Adalet Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti", 2023 yılında ise; " İslâm Birliği için Ortak Asayiş ve Güvenlik Usul ve Esaslarının Tespiti" ana başlıklarında değerlendirmeler yapılarak, kongrelerin nihayete erdirilmesi hedeflenmektedir. Böylece İslam ülkelerinin bir irade altında toplanması için gereken müesseseler ve bu müesseselerin mevzuatının bir hareket tarzı olarak ortaya çıkarılması sağlanmış olacaktır.

Her kişinin bir hayali, her vakıf veya derneğin de bir amacı vardır. ASSAM olarak bizim hayalimiz ve amacımız da; İslam ülkelerinin birliğine imkan verecek bir mevzuatın ortaya çıkartılması, somut olarak bir "İslam Ülkeleri Konfederasyonu Anayasası Modeli" hazırlanmasıdır. Kongrelerimiz tamamlandığı zaman tüm detayları ile mevzuat da tamamlanmış olacaktır.

ASSAM bir dernek olarak, yasal sınırları çerçevesinde inceleme ve araştırmalar yaparak, toplantı ve kongreler tertip ederek faaliyetlerini yürütmektedir. Ne yazık ki içte ve dışta bu faaliyetler kısır akıllar ve art niyetli zihinler tarafından yanlış anlaşılarak veya çarpıtılarak, farklı mecralara sürüklenmek istenmektedir.  Kem gözler, çarpık zihinler ancak sahibini yorar, bizim için hiçbir kıymeti harbiyesi bulunmamaktadır.

AB gibi bir birliğin İslam ülkeleri arasında oluşturulabilmesi bazı kimselerce çok zor olarak görünmektedir. Hiç önemli değil. Zira biz bir dernek olarak böyle bir birlik oluşturma derdinde değiliz. Böyle bir çalışma yapıyor da değiliz. Böyle bir birlik ancak ülkelerin yöneticileri tarafından yapılacak müzakereler neticesinde ortaya çıkacak olan uluslararası bir sonuçtur. Nasıl başlar, nasıl gelişir, nasıl yol alır, ne zaman gerçekleşir, şu an için bizim tahayyülümüzde olmadığı gibi, o hususta kanaat açıklayacak da değiliz. Lakin hükümetlerde böyle bir niyet olunca, elde hazır mevzuat olsun diye, biz şimdiden mevzuat çalışmalarımızı azimle sürdürmeye kararlı olduğumuzu ifade edebilirim.

Biz Allah'a, meleklerine, kitaplarına, Peygamberlere ve ahiret gününe iman etmişiz. Bizim imanımızın içinde dünyanın paramparça olacağı ve yeni bir dünya yaratılacağı ve toz toprak olmuş bedenimizin tekrar yaratılacağı ve ruhumuzun iade edileceği ve hesap vereceğimiz vardır. Bunlara iman eden bir insan için küresel güçlerin zayıflayacağına ve şu an dağınık olan İslam ülkelerinin bir araya gelebileceğine inanmak daha zor olmasa gerek. 

Hem zaten ısrarla ifade ediyoruz ki; bizim vazifemiz sadece bu gayeyi dillendirmek ve olabilmesi için gerekli mevzuat çalışmalarını yapmaktan başka bir şey değildir. Bir dernek olarak konumumuz sadece bunu gerektirmektedir.

Bizden başka bu ideale sahip kimseler yok mudur? Elbette vardır. İslam Birliğinin olmasını arzu eden, tüm mümin kardeşlerimizi bu uğurda karınca kararınca çalışmaya davet ediyoruz.

İnşaallah, 5. Kongremiz bu yılın sonunda, aralık ayında icra edilecektir. Deklarasyonu yakın zamanda yayınlanacaktır. İsteriz ki; ASRİKA İslam Ülkeleri Konfederasyonunun model anayasasının oluşumuna, bu hususta sözü olan herkesin katkısı olsun.   Tuğlalar üst üste kona kona bir bakmışsınız Süleymaniye Camisi gibi bir muhteşem eser ortaya çıkıvermiş.

BM teşkilatına üye 193 devletin 61'i halkı Müslüman ülkelerdir. Yüzde olarak bakarsak; %31'e tekabül etmektedir.

7,8 milyarlık dünya nüfusunun 1,894 milyarını Müslüman ülkelerin nüfusu teşkil etmektedir. Yüzde olarak; %24,1.

150 milyon km kare olan dünya karalarının 30,848 milyon km karesini İslam ülke toprakları oluşturmaktadır. Yüzde olarak; %20,6.

Dünya petrol rezervlerinin %55,5'i, üretiminin %65'i, doğalgaz rezervlerinin %64;1'i, üretiminin %40'ı halkı Müslüman ülkelerin topraklarında bulunmaktadır.

Jeopolitik konumu, ortak medeniyet değerleri ve tarihi birikimi ile ASRİKA coğrafyası geleceğin süper gücü adayları arasındadır.

Müslümanlar ve Müslüman Devletler sıkıntı ve sorunlarının çözümleri için küresel güçlerden yardım dilemek yerine, artık kendileri çözüm yolları üretmenin yollarını aramalıdırlar. Çözüm yollarından biri ve bence en önemlisi de AB benzeri bir birlik oluşturmaktan başka bir şey değildir.

Gayret bizden tevfik Allah'tan.

Son Düzenlenme Pazartesi, 15 Şubat 2021 14:07
Gürcan ONAT

30 Haziran 1959 tarihinde Adapazarı'nda doğmuştur.

Memleketi: Akyazı/Sakarya.

30 Ağustos 1981 yılında Hava Harp Okulundan Teğmen rütbesi ile mezun olmuştur.

1999 yılında Binbaşı rütbesindeyken kendi isteği ile emekli olmuştur.

Emekli olduğu günden itibaren sivil toplum örgütleri ile hemhal olmuştur.

ASDER, ASSAM, SADAT kuruluşlarında emek sarf etmiştir.

Halen Fatih/İstanbul'da ikamet etmekte olup, kendini vakıf ve dernek hizmetlerine vakfetmiştir.