Priority Research Subjects
Open Panel
assam logo 200

ASSAM®

The Association of Justice Defenders

Strategic Studies Center

arastirmaASSAM Araştırma Kurullarının araştırma yapacağı öncelikli konular ASSAM'ın kuruluş amacına uygun olarak tespit edilmiştir.

SIRA NO

ARAŞTIRMA KURULU

ÖNCELİKLİ ARAŞTIRMA KONULARI

1

MÜSLÜMAN DEVLETLER BİRLİĞİ ORGANLARI İÇİN MEVZUAT İNCELEME VE ARAŞTIRMA KURULU

1.      İSLÂM FIKHINDA DEVLET, HİLAFET, SALTANAT, YÖNETİM ESAS VE PRENSİPLERİNE IŞIK TUTAN HÜKÜMLER

2.      PEYGAMBER EFENDİMİZ VE DÖRT HALİFE DÖNEMİNDE İSLAM DEVLETİNİN YÖNETİM ESAS VE PRENSİPLERİ

a.      PEYGAMBER EFENDİMİZ DÖNEMİ

b.      HÜLAFA-İ RAŞİDİN DÖNEMİ

3.      TARİHTE KURULMUŞ CİHANŞUMUL İSLAM DEVLETLERİNİN YÖNETİM ESAS VE PRENSİPLERİ:

a.      EMEVİLER

b.      ABBASİLER

c.      OSMANLILAR

4.      TARİHTE KURULMUŞ İMPARATORLUKLARIN YÖNETİM ESAS VE PRENSİPLERİ

a.      ROMA İMPARATORLUĞU

b.      İNGİLİZ İMPARATORLUĞU

5.      MODERN DEVLET YÖNETİM ŞEKİLLERİ

a.      MERKEZİ YÖNETİM ESASLARI

b.      ADEMİ MERKEZİ YÖNETİM ESASLARI

6.      MODERN ÇAĞDA KURULMUŞ ÇOK ULUSLU DEVLET, BİRLİK VE TEŞKİLATLAR

a.      BM TEŞKİLATI

b.      AB TEŞKİLATI

c.      ABD YÖNETİM SİSTEMİ

d.      RUSYA BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞI YÖNETİM SİSTEMİ

e.      GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ

f.       AFRİKA BİRLİĞİ TEŞKİLATI

g.      KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

h.      İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

7.      BM TEŞKİLATI TARAFINDAN TANINMIŞ MEVCUT MÜSLÜMAN DEVLETLERİN YÖNETİM ŞEKİLLERİ VE YÖNETİMLERİNDEKİ ORTAK ÖZELLİKLERİ

8.      MÜSLÜMAN DEVLETLER BİRLİĞİ YÖNETİM ESASLARI VE ORGANLARI

a.      İSLAM BİRLİĞİ YÖNETİM ORGANLARI

b.      BÖLGESEL İSLAM BİRLİKLERİ YÖNETİM ORGANLARI

2

MÜSLÜMAN DEVLETLER EKONOMİK İŞBİRLİĞİ İMKÂNLARINI İNCELEME VE  ARAŞTIRMA KURULU

Ø  İSLÂM FIKHINDA İKTİSADİ HAYATA YÖN VEREN HÜKÜMLER

Ø  İSLAM ÜLKELERİNİN ÜRETİM KAPASİTELERİ

Ø  İSLAM ÜLKELERİNİN İHRACAT KAPASİTELERİ

Ø  İSLAM ÜLKELERİNİN İTHALAT HACİMLERİ

Ø  İSLAM ÜLKELERİNİN MİLLİ GELİR DAĞILIMLARI

Ø  DÜNYA ÜLKELERİ ARASINDA UYGULANAN EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ESAS VE PRENSİPLERİ

Ø  İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ESAS VE PRENSİPLERİ

3

İSLAM ÜLKELERİ ORTAK SAVUNMA VE SAVUNMA SANAYİ İŞBİRLİĞİ ORTAMINI İNCELEME VE ARAŞTIRMA KURULU

v  İSLAM DÜNYASINA YÖNELİK TEHDİT  DEĞERLENDİRMELERİ

v  İSLAM ÜLKELERİNİN ANA MUHAREBE VASITA CİNS VE MİKTARI VE TEHDİDİ KARŞILAMA İMKANI

v  İSLAM ÜLKELERİNİN SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNÜ, İMALAT, İTHALAT, İHRACAT KAPASİTESİ

v  ORTAK SAVUNMA VE SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNÜ ÜRETME İMKANI

4

İSLAM ÜLKELERİ MÜŞTEREK DIŞ POLİTİKA İNCELEME VE ARAŞTIRMA KURULU

Ø  KÜREŞELLEŞME VE TOPLUMLARA ETKİLERİ

Ø  İSLAM ÜLKELERİNİN BİRBİRLERİ İLE İLGİLİ SORUNLARI

Ø  SÜPER GÜÇLERİN İSLAM ÜLKELERİ ÜZERİNDEKİ EMELLERİ

Ø  İSLAM ÜLKELERİNİN ARALARINDAKİ VE ÜÇÜNCÜ ÜLKELERLE OLAN SORUNLARINI ÇÖZEBİLECEK ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR VE ETKİNLİKLERİ

Ø  İSLAM ÜLKELERİNİN MÜŞTEREK VE MÜNFERİT SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE UYGULANMASINA İHTİYAÇ DUYULAN MÜESSESELERİN OLUŞUM ESAS VE PRENSİPLERİ

5

İSLAM ÜLKELERİ MÜŞTEREK ADALET SİSTEMİ İNCELEME VE ARAŞTIRMA KURULU

v  İSLÂM FIKHINDA KİŞİLER ARASINDA VE KİŞİLERLE YÖNETİMLER ARASINDA ADALETİ SAĞLAMADA UYGULANACAK HÜKÜMLER, SUÇ SAYILAN FİİLLER VE UYGULANACAK CEZALAR

v  PEYGAMBER EFENDİMİZ VE HÜLEFA-İ RAŞİDİN DÖNEMİNDE UYGULANAN ADALET SİSTEMİ

v  EMEVİ, ABBASİ VE OSMANLI İMPARATORLUKLARI DÖNEMİNDE UYGULANAN ADALET SİSTEMLERİ

v  BATININ KENDİ ÇIKARLARI İÇİN KURDUĞU ADALET SİSTEMLERİ

v  LAHEY ADALET DİVANI YAPISI, TÜZÜĞÜ, OLUŞUMU VE YETKİLERİ

v  AVRUPA İNSAN HAKLARI VE CEZA MAHKEMELERİNİN TEŞKİL, SEÇİM, YETKİ VE YAPTIRIMI İLE İLGİLİ ESAS VE PRENSİPLER

v  ÇOK HUKUKLULUK VE İSLAM ÜLKELERİ İÇİN KİŞİLER ARASI MESELELERDE, KİŞİLİLERLE YÖNETİMLER ARASINDAKİ MESELELERDE, İSLÂM ÜLKELERİNİN BİRBİRLERİ İLE İLGİLİ MESELELERDE, İSLAM ÜLKELERİNİN İSLAM DÜNYASI DIŞINDAKİ ÜLKELERLE OLAN MESELELERİNDE ADALETİ SAĞLAYACAK MEKANİZMALAR VE BUNLARIN ESAS VE PRENSİPLERİ

6

İSLAM ÜLKELERİ İÇ GÜVENLİK ORGANİZASYONU İNCELEME VE ARAŞTIRMA KURULU

Ø  İSLAM FIKHINDA İNSANIN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Ø  İSLAM FIKHINDA KİŞİ DEVLET İLİŞKİLERİ HAKKINDAKİ HÜKÜMLER

Ø  İSLÂM FIKHINDA BÖLÜCÜ, YIKICI VE AŞIRI AKIM KAVRAMLARINA VE BUNLARA KARŞI  ALINACAK TEDBİRLERE IŞIK TUTAN HÜKÜMLER

Ø  EVRENSEL HUKUKTA KİŞİ TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ, SELF DETERMİNASYON, BASIN-YAYIN, DERNEK KURMA, GREV, LOKAVT, TOPLANTI, GÖSTERİ VB HAK VE ÖZGÜRLÜKLERLE İLGİLİ ESAS VE PRENSİPLER

Ø  MEVCUT MÜSLÜMAN DEVLETLERİN ORTAK SOSYAL, ETNİK, MEZHEPSEL VE DİNİ DURUMLARI, FARKLILIKLARI, İÇ İHTİLAF VE SORUNLARI İLE BUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN UYGUN ESAS VE PRENSİPLER

Ø  MÜSLÜMAN DEVLETLERİN İÇ GÜVENLİK TEŞKİLATLARI, İÇ GÜVENLİĞİ SAĞLAMADA UYGULANAN ESAS VE PRENSİPLER

Ø  MÜSLÜMAN DEVLETLER BİRLİĞİ İÇİN ORTAK İÇ GÜVENLİK ORGANİZASYONU ESAS VE PRENSİPLERİ

7

İSLAM ÜLKELERİ DIŞINDAKİ DÜNYA DEVLETLERİ MİLLİ GÜÇ UNSURLARI İNCELEME VE ARAŞTIRMA KURULU

v  SÜPER GÜÇLER VE EGEMENLİK POLİTİKALARI

v  İSLAM COĞRAFYASINDA SÜPER GÜÇLERİN SİYASİ, EKONOMİK, SOSYAL, ASKERİ SAHALARDA ÜSTÜNLÜK TESİSİNE İMKAN VEREN TEŞKİLAT VE BİRİMLERİ İLE BUNLARIN İMKAN VE KABİLİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

v  SÜPER GÜÇLERİN EGEMENLİKLERİNİ ETKİSİZ KILACAK KARŞI TEDBİRLERİN BELİRLENMESİ

8

İSLAM ÜLKELERİ MİLLİ GÜÇ UNSURLARI İNCELEME VE ARAŞTIRMA KURULLARI

Ø  İSLAM ÜLKELERİNİN ORTAK COĞRAFİ ÖZELLİK VE İMKÂNLARI

Ø  İSLÂM ÜLKELERİNİN SİYASİ YÖNETİM ŞEKİLLERİ, ORTAK ÖZELLİKLERİ VE ORTAK SİYASİ KARAR ORGANLARININ ÇALIŞMA ESAS VE PRENSİPLERİ

Ø  İSLAM ÜLKELERİNİN SOSYAL YAPILARI, KUVVETLİ VE ZAYIF TARAFLARI

Ø  İSLAM ÜLKELERİNİN EKONOMİK DURUMLARI, KUVVETLİ VE ZAYIF TARAFLARI

Ø  İSLAM ÜLKELERİNİN ASKERİ DURUMLARI, ANA MUHAREBE VASITALARI, CİNS VE MİKTARLARI, SAVUNMA SANAYİ ÜRETİM DURUMLARI İLE  KUVVETLİ VE ZAYIF TARAFLARI

Ø  İSLAM ÜLKELERİNİN İLMİ VE TEKNOLOJİK DURUMLARI, KUVVETLİ VE ZAYIF TARAFLARI

Ø  İSLAM ÜLKELERİNİN KARA, DENİZ VE HAVA ULAŞTIRMA DURUMU, İMKAN VE KABİLİYETLERİ, KUVVETLİ VE ZAYIF TARAFLARI,

Ø  İSLAM ÜLKELERİNİN ÜLKE VE DÜNYA ÇAPINDA ÖNEMLİ DEVLET ADAMI, ZAHİRİ VE BATINİ ULEMASI, ASKERİ ŞAHSİYETLERİ, SİYASİ LİDERLERİ VE BU ZEVATIN ÖZELLİKLERİ

Ø  İSLAM ÜLKELERİNİN BİRBİRLERİYLE VE İSLAM DÜNYASI DIŞINDAKİ ÜLKELERLE ARALARINDAKİ, COĞRAFİ, SİYASİ, ASKERİ, SOSYAL, EKONOMİK, İLMİ VE TEKNOLOJİK, ULAŞIM VE LİDERLİK KONULARINDAKİ İHTİLAFLARI, HUSUMETLERİ VEYA ORTAKLIKLARI

ASSAM International Refereed Journal
(ASSAM - UHAD)
Address: Marmara Mahallesi Hurriyet Bulvari No:110/H Beylikdüzü / İstanbul / 34524 / Turkey
Tel: +90 555 000 58 00 email: info @ assam . org . tr