Akademik Kurul

Akademik Kurul

Kuruluşu ve Görevleri

  1. ASSAM'ın amaçlarına uygun ve faaliyetlerinde belirtilen konularda hazırlanmış tez ve etütleri incelemek ve akademik değerlendirmeler yapmak üzere, ilmi kariyer sahibi kişiler arasından, Genel Yönetim Kurulu Kararları ile tespit edilen Bilim Adamlarından oluşur.
  2. Komisyonun kuruluşu, çalışma esas ve prensipleri Genel Yönetim kurulunca belirlenir,
  3. Komisyonun başkanı ve görev bölümü, toplantı usul, esas ve periyotları Komisyon Üyelerinden oluşan Kurulun kararları ile tespit edilir.
  4. Kurul, Yüksek Öğrenin Kurumlarında ilmi kariyer sağlayacak etüt, inceleme ve tezlerin değerlendirilerek Dernek yayın Organlarında yayınlanması hususunda ilmi görüşler bildirir.
  5. İlmi Etütler ve Akademik Değerlendirme Komisyonuna seçilecek kişilerin ASSAM üyesi olması şartı aranmaz. Üyelerin istihdamı ile ilgili hususlar Genel Yönetim Kurulu tarafından, ücretlerinin miktarı ise Genel Kurul tarafından belirlenir.

 

 

Akademik Kurul Çalışmalarından Sorumlu Koordinatör Başkan Yardımcısı