Pazartesi, 23 Ekim 2023 16:06

Almanya-Türkiye Beyin Göçü

Öğeyi Oyla
(1 Oyla)

Giriş

Beyin göçü, nitelikli profesyonellerin, araştırmacıların ve uzmanların bir ülkeden diğerine göç etmesi anlamına gelir. 

Almanya, yüksek kaliteli eğitim ve iş fırsatları sunan bir ülke olduğu için birçok beyin göçü olmuştur.

 1. Eğitim: Almanya, dünya çapında saygın üniversitelere sahiptir. Birçok yabancı öğrenci Almanya'ya eğitim almaya gelir. Üniversiteler ücretsiz veya düşük ücretlidir ve uluslararası öğrencilere de açıktır.
 2. İş Fırsatları: Almanya, birçok endüstride iş fırsatları sunar. Mühendislik, bilim, teknoloji ve sağlık gibi alanlarda uzmanlaşmış kişilere iş imkanları sağlar.
 3. Araştırma ve Geliştirme: Almanya, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine büyük yatırımlar yapar. Bu nedenle bilim insanları ve araştırmacılar için cazip bir yerdir.
 4. Göçmen Dostu Politika: Almanya, yüksek nitelikli göçmenleri çekmek için çeşitli politikalar ve vize seçenekleri sunar. Mavi Kart gibi özel göçmen vize programları da bulunur.
 5. Dil: Almanca, iş bulma ve yerleşme sürecinde önemli bir rol oynar. Almanca bilmek, iş başvuruları ve iletişim açısından faydalıdır.
 6. Çalışma İzni: Almanya'ya yerleşmek ve çalışmak isteyenler için özel çalışma izni gerekebilir. Bu izin, Alman hükümetinden alınır.
 7. Uyum Programları: Almanya, yeni göçmenlere yerel kültür ve topluma uyum sağlama konusunda destek sunan programlar ve hizmetler sunar.

Hedef-Kitle

 • "Beyin göçü hedef" ifadesi, genellikle bir ülkenin belirli bir süre içinde nitelikli profesyonelleri ve uzmanları çekmeyi veya kazanmayı amaçlayan bir politikayı veya stratejiyi ifade eder. Bu politika, ülkenin bilim, teknoloji, ekonomi ve diğer sektörlerdeki gelişmeleri hızlandırmak ve rekabetçiliğini artırmak için kullanılır.
 • Bir ülkenin beyin göçü hedefleri şunları içerebilir:
 1. Nitelikli İşgücü Çekme: Ülke, yüksek becerilere sahip profesyonelleri ve uzmanları kendilerine çekmek için cazip iş fırsatları sunar. Bu, ülkenin işgücünü iyileştirmesine ve uzmanlık alanlarında büyümesine yardımcı olabilir.
 2. Araştırma ve İnovasyon: Bilim insanları, araştırmacılar ve mühendisler için araştırma ve inovasyon projelerine katılmaları için teşvikler sunar. Bu, bilimsel ve teknolojik gelişmeyi hızlandırabilir.
 3. Eğitim: Ülke, yüksek öğrenim kurumlarına yatırım yapar ve yabancı öğrencileri çekmek için burslar ve destekler sağlar. Bu, uluslararası öğrencilerin ülkede eğitim almalarını teşvik eder.
 4. Göçmen Dostu Politika: Vize politikalarını ve göçmenlik süreçlerini iyileştirir ve kolaylaştırır. Bu, yabancı nitelikli profesyonellerin ülkeye kolayca yerleşmelerine yardımcı olur.
 5. Dil Eğitimi: Ülke, yabancıların yerel dilini öğrenmelerini teşvik eder ve dil eğitimi sağlar.
 6. İşbirliği: Uluslararası işbirliği ve akademik değişim programları yoluyla ülkeyi diğer ülkelerdeki yeteneklerle bağlar.
 • Almanya gibi ülkeler, beyin göçü hedeflerini gerçekleştirmek için benzer politikaları benimseyebilirler. Bu tür bir politika, ekonomik büyümeyi desteklemek, inovasyonu teşvik etmek ve ülkenin rekabet gücünü artırmak amacıyla kullanılabilir, ayni Zamanda Batila hizmet etmekte en büyük silah.

Misyon

Tarihsel olarak, hak ile batıl arasındaki mücadele her zaman var olmuştur. 19. yüzyılın başları ve ortalarında, savaşlar genellikle silah veya kuvvetle açıkça sürdürülüyordu. Ancak günümüzde, teknolojinin etkisiyle savaşlar çok farklı yollarla yürütülüyor. Bu nedenle, Haçlı Seferleri-Mücadelesi gibi tarihsel olaylar, günümüzde beyin göçünü etkileyen faktörlerden biri haline geldi.

Almanya gibi bazı ülkeler, dünya ekonomisinin merkezlerinden biri olarak pozisyonlarını korumak için yüksek kaliteli beyin gücünü çekmeye odaklanmıştır. Bu, sosyal yaşamdan başlayarak, başarılı öğrencilere sağlanan desteklere kadar birçok alanı içermektedir. Ancak, bu cazip avantajlara kapılan ve yurtdışında eğitim alan genç bireyler, iş hayatına başladıklarında geri dönmeleri zor veya imkânsız durum haline geliyor. Asıl önemli olan, sadece bugünü ve yarını inşa etmek değil, aynı zamanda kıyamete kadar sürecek sağlam/bilincli  nesiller yetiştirmektir. Çünkü savaşlar her zaman var olacaktır, ancak nesillerin beyinlerinin kendi köklerini ve değerlerini unutmamaları, toplumsal sorumluluklarına sadık kalmaları, adil bir dünya inşa etme gücüne sahip olmaları gereklidir. Her bireyin, kendi vatanını koruma ve geliştirme sorumluluğu vardır, ve bu, küresel barış ve istikrarın temelini oluşturabilir.

Özet Sonuç

 • Sonuç olarak, Müslüman topluluklar, dinimizin ilk emri olan "ikra" (oku) emrini yerine getiren toplulukları daha fazla destekleyen ve değer veren programlar oluşturmalıdır. Belki de Haçlı Seferleri'nin bugünkü en büyük zararı, genç, dinamik nesilleri kendi öz değerlerinden uzaklaştırarak, düşman fitne tohumlarını ekmek ve ayrımcılık yapmaktadır. Hayat kılavuzumuz olan Kur'an, fitneye karşı uyarılarda bulunur ve bu konuya büyük önem atfeder.
 • Görüyoruz ki, Kur'an'ı hayatımızın merkezine koyarak, her konuda olduğu gibi beyin göçü konusunda da sonuç odaklı ve güçlü adımlar atabiliriz. Kur'an, hem kişisel hem de toplumsal rehberlik sağlayarak, Müslüman topluluklar için değerlerini koruma ve geliştirme yolunda bir kılavuz olabilir. Bu, Müslüman toplumun istikrarını ve birlik içinde ilerlemesini destekleyebilir.
 • Onlara: “Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın.” denildiğinde: “Biz sadece ıslah edicileriz.” derler.(2/Bakara 11
 • Dikkat edin! Onlar bozguncuların ta kendileridirler. Lakin farkında değillerdir.(2/Bakara 12
 • “Allah (cc), müminlerin Ehl-i Kitab’ı dost edinmesini yasaklıyor (5/Mâide, 51), kâfirleri dost edinmenin fitneye sebep olup bunun, yeryüzünde bozgunculuk olacağını belirtiyordu (8/Enfâl, 73). Münafıklar, Allah’ın (cc) yasağını çiğniyor ve ‘Biz, müminler ile Ehl-i Kitab’ın arasını buluyor, ıslah ediyoruz.’ diyorlardı.” (İbni Ebi Hatim, 124, İbni Abbas’tan) Bunun üzerine Allah (cc) okuduğumuz ayeti indirdi.
 • (fasıklar) ki sağlamlaştırıldıktan sonra Allah’ın sözünü bozar, Allah’ın birleştirilmesini istediği (bağları) koparır, yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte bunlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir.(2/Bakara 27
 • (Bir işin başına yönetici olduğunda ya da) yanınızdan ayrıldığında yeryüzünde bozgunculuk yapmak, ekini ve nesli yok etmek için çalışır. (Oysa) Allah, bozgunculuğu sevmez.(2/Bakara 205
 • Ey iman edenler! Kendi dışınızda (sırlarınızı paylaşıp iç işlerinizden haberdar edeceğiniz kâfir) bir çevre edinmeyin. (Çünkü kâfirler) size zarar vermekten geri durmaz, sizin zora düşmenizi isterler. Kinleri ağızlarında belirmiştir. Sinelerinin sakladığı (kin) ise çok daha büyüktür. Şayet aklediyorsanız gerçekten size ayetlerimizi açıkladık. (3/Âl-i İmran 118)

HAMD ALEMLERİN RABBİNE MAHSUSTUR

Okunma 279 defa Son Düzenlenme Pazartesi, 30 Ekim 2023 15:36

Benzer Öğeler (etikete göre)

Bu kategoriden diğerleri: « Uzak Doğu Raporu: Borneo
Yorum eklemek için giriş yapın