Pazartesi, 21 Temmuz 2014 00:00

İsrail Sorunu (20 Temmuz 2014)

Yazan
Öğeyi Oyla
(4 oy)
Gazze Kuşatma Altında Gazze Kuşatma Altında El Cezire'den Alıntılanmıştır

İsrailli 3 gencin kaçırılıp ardından da öldürülmüş halde bulunmaları ile başlayan kriz birkaç gün sonra 16 yaşındaki Filistinli bir gencin öldürülmesi ile doruğa tırmandı. İsrail yönetimi Hamas'ı suçladı ve sonrasında da Filistin'den atıldığı ileri sürülen füzeler ile birlikte Gazze'ye yönelik hava saldırıları başladı.

Rakamlarla Filistin - İsrail

 
vp-an ongoing displacement-en-20130514
Kaynak: http://visualizingpalestine.org/Disappearing-Palestine
 
1880'den beri Filistin halkı göçe zorlanmaktadır, 1922'de İngiliz mandası altındaki bölgede 750 bin kişi yaşamakta ve bunların 84 bininin Yahudi olduğu ifade edilmektedir. 1918-1948 yılları arasında 480 bin Yahudi yerleşimci bölgeye yerleşmiş ve 750 bin Filistinli Arap yurtsuzlaştırılmış, o tarihte 1 milyon 070 bine ulaşan nüfusun 720 binini Yahudilerin oluşturduğu ifade ediliyor. 1948-1967 arasında ise bölgeye 1.3 milyon Yahudi yerleşimci geldi, 440 bin Filistinli daha yerlerini terk etmek zorunda kaldı. 1967'de sürgünde yaşayan Filistinli sayısı 1.1 milyondu. 1967'den 2008'e kadarki sürede ise 1.8 milyon Yahudi yerleşimci daha bölgede iskan edildi ve günümüzde yerinden edilen Filistinli Arapların sayısı 5.3 milyona ulaştı.
 
İsrail 1  günümüzde toplam 8.146.300 olan nüfusu ile nüfusa göre ülkeler sıralamasında 96ncı sırada, Filistin 2 ise 4.550.368 olan nüfusu ile 126ncı sırada yer almaktadır 3. Filistin nüfusunun yaklaşık 1.800.000'i Gazze şeridinde yaşamaktadır.

İsrail ve Filistin'in Kayıpları

 
 
Pek çok Siyonist Allahın varlığına inanmaz ama Allah'ın Filistini kendilerine vaad ettiğine inanır.
IIan Pappè, Yahudi Tarihçi
 
Mescid-i Harama gayr-ı müslümlerin girmesi haramdır (Tevbe Suresi, 28nci Ayeti Kerimesi). Dolayısıyla yılın hiç bir zamanında turistik amaçla bile gayr-ı müslümler Mescid-i Harama girememektedir. Müslümanlar için Mescid-i Haram ne ise Yahudiler ve Hristiyan batı dünyası için de Kudüs odur.

Konuyu doğru şekilde analiz edebilmek için meseleye karşı tarafın gözüyle de bakmak gerektiğini düşünüyorum. Zira rakibin mantığını kavrayamamak karşılaşacağımız hamlelerde hazırlıksız yakalanmamıza sebep olmaktadır. Kudüs Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar için kutsal kabul edilmektedir. 11nci yüzyıldan itibaren Kudüs'ün alınması için defalarca Haçlı seferleri düzenlenmiştir. Her ne kadar tarihi kaynaklarda Haçlı seferlerinin 13ncü yüzyılda sona erdiği kayıtlı olsa da Kudüs Hristiyan Batı medeniyetinin kontrolüne girene kadar bu seferler şekil değiştirerek devam etmiş, I. Dünya Savaşında Osmanlı İmparatorluğunun yıkılmasına kadar sürmüş bir bakıma Osmanlı'nın yıkılış sebebi olmuş ve 27nci Haçlı Seferi II. Dünya Savaşı ile tamamlanmıştır4.
 
Bugün Avrupa ve ABD'nin İsrail - Filistin sorununa bakışını bu perspektiften değerlendirmek gerekmektedir. Batı'ya göre (Haçlı Seferlerinin de sebebi olan) Kudüs aslında kendilerine aittir, yani Filistin (aslında Müslümanlar) Kudüs ve çevresinde işgalcidir. 11nci yüzyıldan 19ncu yüzyıla kadar Kudüs'ü bu işgalden kurtarmak için çaba sarfetmişlerdir. Nihayetinde kontrolü ele geçirdikten sonra orada İsrail devletini kurmuşlar ve hakimiyetini muhafaza etmek için tüm imkanlarını bölgeye akıtarak varlıklarını korumaktadırlar. İsrail sadece Kudüs'ü garanti altına almakla kalmamakta İslam Dünyasının kalbine saplı bir bıçak gibi Avrupa ve ABD'nin bölgede ileri karakolu olarak görev de yapmaktadır. Dolayısıyla İslam Dünyasının kalbine sokulmuş bu bıçak Batı için herşeyden daha önemli olduğundan sınırsız desteklenmektedir.
 
Her ne kadar Dünya'nın her yanından pek çok vicdan sahibi İsrail'in Filistinlilere uyguladığı göçe zorlama, göç etmeyenlerin ise soykırıma uğratılmasına insani gerekçelerle karşı durmaya çalışsalar ve hatta BM hiç biri uygulanmayan 280 tane yaptırım kararı almış olsa da, manzaranın bütününe baktığımızda; İsrail Kudüs'ü işgalden kurtarma görevini Batı medeniyeti adına üstlendiğinden Hristiyan Batı dünyası tarafından sonuna kadar desteklenmekte, 8 yüzyıl boyunca haçlı seferleri ile Kudüs'ün alınması için harcadıkları maddi kaynaklar ve bu uğurda hayatını kaybeden haçlı ordularının toplam 800 yıllık kaybı göz önüne alındığında, Filistin'in kaybı Batının gözünde bir değer ifade etmemektedir.
Dolayısıylabatılı ülkelerde ve hatta İsrail'de büyük kalabalıklar meydanlarda İsrail'i lanetlerken hükümetler ise kutsayan açıklamalar yapmaktadır.
 
vp-timeline-of-violence-en-rev01-20140716
Filistin ve İsrail'in Kayıpları    
 
İsrail'in yürüttüğü politikaya göz atarsak 2000 yılından 2013 sonuna kadar 7.096 Filistinli ve 1.114 İsrailli hayatını kaybetmiş durumda. Suriye'de son üç yılda ölenler 160.000'in üzerinde, Irak'ta ise çeşitli kaynaklarda yer alan rakamlara göre 946.000 ila 1.120.000 civarında, PKK terörü sebebiyle Türkiye'deki kaybın ise 30.000'in üzerinde olduğunu düşünürsek İsrail'in asıl amacının öldürmekten ziyade  Kudüs ve civarını boşaltmak için insanları yıldırmak, göçe zorlamak olduğunu söyleyebiliriz.
 
İsrail son Gazze saldırısında da vurmadan önce Filistinlileri telefonla arayarak binayı bombalayacaklarını veya havan topu ile yakın bir bölgeye atış yaparak 3 dakika içinde boşaltmalarını ikaz etmekte ve içerdekiler çıktıktan sonra binayı yerlebir edecek bombalamayı yapmaktadır5. Bunu medya kanalları ile reklam unsuru olarak kullanmakta ve dünyadaki en insalcıl operasyonları yürüttüklerini iddia etmekteler.

Kesinlikle istatistiki bazı rakamlarla  Filistinin kayıplarını küçük göstermek veya İsrail vahşetini hafif göstermek amacında değilim.
 
vp-demolitions-2012-08-31
Yurtsuzlaştırma Rakamları
 
1967'den beri İsrail Filistin'de 25.000 ev tahrip edip 160.000'den fazla Filistinliyi evsiz bırakarak göçe zorlamıştır. Tehdit ve yıldırma sonucu Lübnan, Suriye, Ürdün, Mısır gibi komşu ülkelere göç etmek zorunda kalan Filistinli sayısı ile çok daha fazladır. Dolayısı ile evsiz bırakılan Filistinli sayısı öldürülen Filistinli sayısından kat kat fazladır. Son saldırıda da su ve kanalizasyon alt yapısı tahrip edilmiş, kanalizasyon tarım arazilerini basmış böylelikle Gazzeliler hem susuz, hem hastalık riski ile karşı karşıya kalmış hem de tarımsal üretimleri tahrip olduğundan ekonomik yönden de darbe yemiş durumdadır. Hayati ilaçların Gazzeye girişine izin verilmediğinden ve hastaneler de vurulduğundan yaralılar tedavi edilememekte ve başka ülkelere nakline imkan verilmemektedir.

Hergün 200 kişinin öldürüldüğü Suriye'ye dair haberler basında birkaç satırla yer bulurken Gazze'de ki katliam ana haber bültenlerinde görüntülü haberlerle yer bulmaktadır. Yahudi kontrolü altındaki batı medyasında Gazze haberlerinin bu kadar yoğun yer alması öğretilmiş çaresizliği pekiştirmek amacı taşımaktadır.
 
İsrail'in birkaç yılda bir nispeten büyük askeri operasyonlar yapmasının sebeplerinden bir kaçını ise Filisti'nin kurumsallaşmasını engellemek, alt yapısını çökerterek yıldırmak, sil baştan yaptırarak bıktırmak, kadın ve çocukları öldürerek soykırım yoluyla ilerki yıllar için insan kaynağı potansiyelini sınırlamak olarak sayabiliriz.
 

Son Saldırının Asıl Sebebi

 
Taraflarca beklenmekte olan son saldırının ana sebebi ise Hamas ve El Fetih uzlaşmasıdır.
 
hamas-fetih-anlasma
Hamas ve El Fetih arasında Birlik Hükümeti kurulması
 
23 Nisan 2014 Hamas ve El Fetih ilk kez uzlaşarak birlik hükümeti kurulması ve 6 ay sonunda genel seçime gidilmesi kararı almıştı. İsrail Filistinin birlik beraberlik içinde olmasını değil bölünmüşlük parçalanmışlık içinde kalarak ülkelerini terk etmelerini görmek istemektedir.

İsrail Sorununun Çözümü Önerileri

 
İsrail sorunu için her kesim çeşitli çözüm önerileri ileri sunmaktadır.

19 Temmuz 2014 Cumartesi günü İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği IDSB'nin organize ettiği "Gazze Krizi Değerlendirme Toplantısı"nda çözüm yolunda alınan karar şöyledir;
 • Öncelikle kalıcı bir ateşkesin temini ve bu haksız saldırının bir ana önce durdurulması için baskı kurulmalı
 • İlaç, tıbbi malzeme, yakıt gibi insani yardım ihtiyaçları çıkartılarak acilen bir yardım kampanyası başlatılması hususu görüşüldü.
 • Ariş limanı üzerinden bir yardım gemisi gönderilmesi konusunda neler yapılabileceği değerlendirilmeli
 • İİT, BM ve Arap Birliği üzerinde STK’lar olarak baskı oluşturmak gerektiği kararlaştırıldı.
 • Savunmayı güçlendirecek desteğin verilmesi önemi vurgulandı.
 • Yasak silahların kullanılması ve hedef gözetilmeksizin sivil hedeflere yönelik saldırı çerçevesinde hukuki yollar üzerinde durulmalı
 • Tüketim boykotu somut netice almak ve bahsedilen hususlardan dolayı 3 marka üzerinde yapılmaktadır.
 • Musevi cemaatiyle görüşülebilir.
 • Batı dünyasından etkili STK’larla işbirliği kurularak uluslararası destek temin edilmeli
 • İDSB üyeleriyle temasa geçilerek İslam aleminden destek sağlanmalı
 • İmza kampanyası başlatılabilir.
 • Kanaat önderlerinin ve sembol isimlerin meseleyi halka anlatmada destekleri temin edilmeli
 • Her eve bir bayrak kampanyası başlatılabileceği fikri paylaşıldı.
 • Medya faaliyetlerinin üzerinde durulması gerektiği ifade edildi.
 • 22 Temmuz 2014 Salı günü saat 11.00’de İDSB ve TGTV işbirliğiyle MÜSİAD Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenlenmesi kararı alındı.
Meseleyi hem kendi açımızdan hem de İsrail ve Batılı Hükümetler gözüyle görebildiğimizi düşünürsek, çözüm önerilerini kısa, orta ve uzun vadeli çözüm önerileri olarak planlamak zorundayız. Çünkü sorun kısa vadede oluşmuş bir sorun değildir. Kökleri asırlar öncesine dayanmakta ve dialogla çözülmesi mümkün değildir.
 
Yukarıda STK'lar tarafından alınan kararların kısa vadeli tedbirler olduğu görülmektedir. Orta ve uzun vadede uygulanacak tedbirler detaylı analiz ve startejik planlama gerektirmektedir. İnsani Yardım Kuruluşlarının yoğunlukta olduğu Sivil Toplum Örgütlenmesinin sorunu kaynağında kurutacak tedbirler planlaması mümkün görünmemektedir. İnsani Yardım Kuruluşları doğaları gereği pansuman tedbirler öngörmektedir. Halbuki İsrail sorunu kaynağı itibarı ile Siyasi ve Askeri tedbirleri gerektirmektedir.

Bu bağlamda ASSAM Başkanı E. Gen. Adnan TANRIVERDİ tarafından toplantıda dile getirilen görüşleri buraya özetle alıntılamakta fayda görüyorum.
 • Hesapsız güç kullanan askeri gücün dengelenmesi lazım, dengelenmeden mukavemet edilemez.
 • İslam İşbirliği Teşkilatında savunma bakanları konseyi, savunma işbirliği komitesi ve savunma sanayi işbirliği komitesi teşkil edilmeli. Birlik organizasyonlarımızda savunma konseylerimiz maalesef yok.
 • İslam Adalet Divanı ve ani müdahale barış gücü tesis edilmelidir.
 • İslam dünyasının iradesini belirleyecek ve uygulayacak bir İslam parlamentosu teşkil etmemiz gerekmektedir. Birlik için ilk ihtiyaç parlamentodur. İDSB Müslüman devletlerle görüşerek bunu gerçekleştirebilir. Parlamentonun yeri Şam, Bağdat, Kahire, İstanbul gibi merkezler olmalıdır.
 
Öğrencilerine hayat üzerine ders vermek kararı ile sınıfa girip kavanozu pinpon topları ile dolduran ve öğrencilere kavanozun dolup dolmadığını soran profesörün hikayesini bilmeyenimiz yoktur 6...
 
İsrail Sorununun çözümü için kısa, orta ve uzun vadeli tedbirleri önem sırasına göre uygulamaya almalıyız. Eğer toplarını kavanoza doğru zamanda koymaz isek ilerde kavanozda hiç boş yer bulamayacak ve önem sıralamasında aşağıda kalan detaylar arasında boğulup gitmemiz kaçınılmaz olacaktır.

İsrail Sorunu ile alakalı bazı makalelere aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz;
Okunma 4396 defa Son Düzenlenme Pazartesi, 21 Temmuz 2014 12:32
Melih TANRIVERDİ

1968 yılında Üsküdar'da doğdu. Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Bölümü mezunu.

1990 yılında haberleşme sektöründe Bursa'nın önde gelen firmalarından birinde çalışmaya başladı. Henüz daha Türkiye'de cep telefonu kullanımı başlamamıştı. 1991 sonunda Hilal Telefon'u kurarak telefon, faks, telsiz telefon cihazları bakım onarımı teknik servis hizmeti vermeye başladı.

1995 - 1996 yıllarında 247nci Kısa Dönem olarak askerliğini Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak / Ankara'da yaptı.

1997'de AKM Telekomünikasyon'u kurdu. AKM Telekom 2003 yılında (Panasonic Türkiye Distribütörü) Tekofaks'ın Yetkili Servisi, 2009'da doğrudan Panasonic Yetkili Servisi oldu. 1997 - 2012 yılları arasında AEG, Hagenuk, Switel, Motorola başta olmak üzere bir çok markanın yetkili servisliğini yürüttü. AKM Telekom, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine sahip idi. Ağustos 2012'de firmayı devretti.

2004 yılında Bursa Elektronikçiler Odası Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. 2004 - 2012 yılları arasında Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif görev aldı.

Görev aldığı AB tarafından desteklenip finanse edilen projelerden bazıları şunlardır;

 1. İş Piyasasında Mekatronik Eğitiminin Önemi (Importance of Mechatronic Training in Labour Market)
 2. Küresel Kriz Döneminde Yeni İş Yerleri Oluşturmak İçin Yenilik Olarak Girişimcilik (Enterprise As Innovation to Create New Work Places at Time of Global Crisis - InnovaCreaWork)
 3. Tüm Olumsuzluklara Rağmen İngilizce Eğitimi (English Education Despite All the Negativities - EEDAN)

2004 - 2012 yılları arasında Bursa Elektronikçiler Odası İşletmelerüstü Elektronik Eğitim Merkezinde eğitmen ve yönetici olarak görev aldı.

 1. Bilgisayar Teknik Servis Elemanlığı
 2. Oto Elektroniği
 3. Elektronik Güvenlik Sistemleri Bakım Onarımı
 4. Telefon Santral Bakım Onarımı
 5. Cep Telefonu Teknik Servis Elemanlığı

konularında 360 saatten başlayıp 800 saatlere kadar uzanan kurslarda eğitmen ve yönetici olarak görev aldı. ÖSDP (Özelleştirme Sosyal Destek Projesi), MEGEP (Meslek Eğitimini Geliştirme Projesi), İŞKUR Meslek Edindirme Kursları gibi pek çok sosyal ağırlıklı eğitim projesinde görev aldı.

Tüm Türkiye'deki Esnaf Sanatkarlar veya Ticaret Odasına kayıtlı Elektronik ve bağlı branşlarında faaliyet gösteren meslektaşlarının teknik destek, şema, arıza notu, servis kılavuzu ihtiyacını karşılayabileceği interaktif online bir veritabanı uygulaması ve bilgi paylaşım forumları içeren www.turkiyeelektronikcileri.org platformunun kurulması ve işletilmesinde öncü ve aktif görev aldı.

Bursa Elektronikçiler Odası üyelerinin sunmakta oldukları hizmet ve satmakta oldukları ürünlerin ücretsiz olarak reklamlarını yapabildikleri online reklam uygulaması olan www.bursaelektronikpazar.com web sitesinin kurulmasında aktif ve öncü rol oynadı.

Kullanım dışı kalan her türlü elektronik cihazın toplanarak kayıt altına alındığı ve daha sonra tasnife tabi tutularak uygun olanların bakımdan geçtikten sonra ihtiyacı olan okullara hibe edildiği, ihtiyaç fazlası olanlar ile çalışmaz durumda olanların sökülerek kullanılabilir durumda olan parçaların online bir veritabanına fotoğrafları ve teknik özellikleri ile birlikte kaydedildikten sonra Bursa Elektronikçiler Odası üyesi elektronikçilere ücretsiz verilerek bakım onarım sektörüne bedelsiz yedek parça temini sağlayan Bursa Elektronikçiler Odasının Sosyal Sorumluluk Projelerinden biri daha olan Yeşil - Beyaz - Mavi isimli projede yine öncü ve aktif rol aldı. (Ayrıntılar için www.eatik.org)

2005 - 2012 yılları arasında Bursa ve İlçelerindeki Tüketici Hakem Heyetlerinde Telsiz Telefonlar, Cep Telefonlar, Kamera ve Fotoğraf Makineleri konularında Bilirkişi olarak görev yaptı.

2011 - 2012 yıllarında KOSGEB Bursa Hizmet Merkezi Müdürlüğü "İşbirliği Güçbirliği Destek Programı"nda Bursa Esnaf Odaları Birliği'ni temsilen Komisyon Üyesi olarak görev yaptı.

Eylül 2012'den beri SADAT Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yönetici olarak çalışmaktadır. Finans, İletişim ve Bilişim, İkmal ve Donatım Müdürlüklerinde bulundu. Mart 2013'te Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. Ağustos 2016'ya kadar İdari Faaliyetler Genel Müdür Yardımcılığını da yürütmüştür. Ağustos 2016'da Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilmiştir.

Şubat 2014 'te Trileçe Dünyası'nı kurarak gıda sektöründe Türkiye'nin ilk toptan Trileçe üretimine başladı. Firma yatırımları ile tatlıcılık ve pastacılık sektöründe ilerlemektedir. Ürünler İstanbul'un yanı sıra tüm Marmara ve Ege'ye ulaşmıştır.

ASSAM Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesidir.

Evli, 3 çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

 

مليح تانريفردي

ولد في عام 1968 في أوسكودار. خريج كلية الهندسة بجامعة أولوداغ، قسم الإلكترونيات.

في عام 1990 بدأ العمل في واحدة من الشركات الرائدة بورصة في قطاع الاتصالات. في حين لم يبدأ استخدام الهاتف المحمول في تركيا. في نهاية عام 1991، أسس هلال تلفون وبدأ في تقديم الخدمات الفنية للهاتف والفاكس وصيانة معدات الهاتف اللاسلكي وإصلاحها.

بين عامي 1995 و1996، أدى خدمته العسكرية قصيرة المدة الدورة 247 في ماماك / أنقرة في مدرسة نظم المعلومات الإلكترونية للاتصالات وقيادة مركز التدريب.

في عام 1997، أسس شركة AKM للاتصالات السلكية واللاسلكية. أصبحت شركة AKM Telekom في عام 2003 (موزع باناسونيك في تركيا) خدمة تكوفاكس المعتمدة، وأصبحت خدمة الصيانة المعتمدة من باناسونيك مباشرة في عام 2009. بين عامي 1997 و2012، عمل كخدمة معتمدة للعديد من العلامات التجارية، بما في ذلك AEG، هاغنوك، سويتل، موتورولا. كانت شركة AKM Telekom حاصلة على شهادة تأهيل مكان الخدمة من معهد الموصفات التركية. قام بنقل ملكية الشركة في أغسطس 2012.

وفي عام 2004، تم انتخابه عضواً في مجلس إدارة غرفة بورصة للإلكترونيات. وبين عامي 2004 و2012، عمل بنشاط كعضو في مجلس الإدارة المسؤول عن المشاريع.

بعض المشاريع التي يدعمها ويمولها الاتحاد الأوروبي تشمل؛

1. أهمية تعليم الميكاترونكس في سوق العمل (Importance of Mechatronic Training in Labour Market)

2. ريادة الأعمال والابتكار لخلق أعمال جديدة خلال الأزمة العالمية (Enterprise As Innovation to Create New Work Places at Time of Global Crisis - InnovaCreaWork)

3. تعليم اللغة الإنجليزية على الرغم من كل السلبيات (English Education Despite All the Negativities - EEDAN)

بين عامي 2004 و2012، عمل كمدرب ومدير في غرفة بورصة للإلكترونيات، مركز تدريب الإلكترونيات للأعمال.

1. موظفو خدمات الحاسوب التقنية

2. إلكترونيات السيارات

3. إصلاح وصيانة أنظمة الأمن الإلكتروني

4. إصلاح وصيانة مقسم الهاتف

5. موظفو الخدمة الفنية للهاتف المحمول

عمل كمدرب ومدير في دورات تتراوح من 360 ساعة إلى 800 ساعة. شارك في العديد من مشاريع التعليم ذات التوجه الاجتماعي مثل (مشروع الدعم الاجتماعي للخصخصة)، (مشروع تطوير التعليم المهني، دورات التدريب المهني في إيشكور.

وقد قام بدور رائد ونشط في إنشاء وتشغيل منصة www.turkiyeelektronikcileri.org، والتي تتضمن تطبيق قاعدة بيانات تفاعلية عبر الإنترنت ومنتديات لتبادل المعلومات حيث يمكن للزملاء العاملين

في الإلكترونيات والفروع التابعة المسجلة لدى غرفة الحرفيين أو التجارة في جميع أنحاء تركيا تلبية الحاجة إلى الدعم الفني، والتخطيطات، وملاحظات الأخطاء، وأدلة الخدمة.

وقد لعب دوراً نشطاً ورائداً في إنشاء موقع www.bursaelektronikpazar.com الإلكتروني، وهو تطبيق إعلاني عبر الإنترنت حيث يمكن لأعضاء غرفة بورصة للإلكترونيين الإعلان عن الخدمات التي يقدمونها والمنتجات التي يبيعونها مجاناً.

أخذ دورا رائدا ونشطا في المشروع المسمى أخضر- أبيض- أزرق وهو أحد مشروعات المسئولية الاجتماعية لغرفة بورصة للإلكترونيات حيث يتم جمع جميع أنواع الأجهزة الإلكترونية غير المستخدمة وتسجيلها ثم تصنيفها وإعطائها للمدارس المحتاجة بعد اجتياز الأجهزة المناسبة للصيانة، الفائض منها التي يمكن تفكيكها في حالة أولئك الذين لا يعملون مع قاعدة بيانات على شبكة الإنترنت من الأجزاء المتاحة والصور والمواصفات الفنية بعد حفظها جنبا إلى جنب مع بورصة، والذي يوفر قطع غيار مجانية لقطاع الصيانة والإصلاح من خلال منحه مجانًا لأعضاء الإلكترونيات في غرفة الإلكترونيات في بورصة. (للتفاصيل www.eatik.org)

بين عامي 2005 و 2012، عمل كخبير في الهواتف اللاسلكية والهواتف المحمولة والكاميرات وأجهزة التصوير في لجان تحكيم المستهلكين في بورصة ومناطقها.

وفي الفترة 2011-2012، عمل كمفوض يمثل اتحاد غرف النقابات في بورصة في "برنامج دعم التعاون" في مديرية مركز خدمات بورصة KOSGEB.

منذ سبتمبر 2012، يعمل كمدير في شركة صادات الدولية للاستشارات الدفاعية والصناعة والإنشاءات والتجارة. كان يعمل في إدارات المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتوريد والمعدات. تم انتخابه لمجلس الإدارة في مارس 2013. كما شغل منصب نائب المدير العام للأنشطة الإدارية حتى أغسطس 2016. تم تعيينه رئيسا لمجلس الإدارة في أغسطس 2016.

في فبراير 2014، أسس شركة دنيا التريلجة وبدأ أول إنتاج تركي للتجزئة لحويات التريلجة في قطاع الأغذية. تتقدم الشركة باستثماراتها في قطاع الحلويات والمعجنات. وصلت منتجات الشركة إلى إسطنبول وكذلك مرمرة وبحر إيجة بالكامل.

وهو عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة أصّام.

متزوج وله 3 أطفال ويتحدث الإنجليزية.

akmtanriverdi.blogspot.com.tr
Yorum eklemek için giriş yapın