Etikete göre gösterilenler asker

Çarşamba, 28 Şubat 2024 17:07

ASLA UNUTMADIK - TAKİPTEYİZ!

Tarihimiz dünya darbeler tarihine önemli katkı sunmaktadır. Fazlaca geriye gitmeden Tanzimat'tan bu yana gerçekleşen darbe girişimlerinin ana gayesi, Türkiye'yi dizayn ve muhtelif tarzlarda işgaldir.

Çünkü Türkiye, sahip olduğu jeopolitik değerleri ve kuracağı ittifak ilişkileri açısından çok mühim bir ülkedir. Egemen güçler açısından Türkiye'nin doğu-batı eksenindeki tercihi, medeniyet havzamız için fevkalade belirleyici öneme sahiptir.

Cumhuriyet sonrası batının ülkemize biçtiği rol, ‘vagon ülke’ olmaktır.

Türkiye Cumhuriyeti 1923’den günümüze kadar geçen sürede, daha evvel hiç olmadığı bir seviyede, konumlandığı coğrafyada, bölgesinde önemli bir güç; küresel ölçekte de giderek yükselen bir oyun kurucu devlet olma yolunda çok önemli adımlar atmaktadır. Bilhassa 2003’ten itibaren her geçen yıl, küresel ekonomik krizlere, emperyal devletlerin ekonomik ve finansal operasyonlarına maruz kalmış olmasına rağmen yükselmektedir.