Etikete göre gösterilenler jeopolitik

Cuma, 09 Şubat 2024 09:03

SÜVEYŞ KANALI

Bazılarının henüz bilmediği veya haiz olduğu öneminin farkında olmadığı bir konuya değineceğim bugün.

Günümüzde, dünya petrol ve gaz nakliyatının %18-20’sinin geçtiği dünyanın ilk suni deniz yolu olan Süveyş Kanalı; diğer ticaret mallarının da, kıtalararası kısa bir güzergâhtan Avrupa – Asya ve Afrika arasında nakledilmesinde imkan vermektedir. Güney Yemen’in, 7 Ekim Aksa Tufanı Harekâtıyla icra ettiği Gazze direnişine destek olmak gayesiyle, Kanaldan geçecek gemileri Kızıldeniz’de ve güney girişindeki Bab-ül Mendep boğazında engellemesine son vermek gayesiyle, ABD ve İngiltere gibi iki azgın  emperyal devletin bölgeyi kana bulaması gibi nedenlerle son birkaç aydır kapalı durumdadır.

Malumdur ki; Jeopolitik kavramlar ve teoriler hep üretilmiştir. Bu zamana kadar jeopolitiğin tanımıyla ilgilenen bilim adamları şu dört kelimeyi hep kullanmışlardır. Medeniyet, devlet, siyaset ve coğrafya. Özellikle dünya hâkimiyet mücadelesi şeklinde gerçekleşen 1. ve 2.Dünya savaşlarının jeopolitik teorilerin etkisinde kaldığını söyleyebiliriz.

  1. Dünya savaşı; Osmanlı–Batı ekseninde Siyonizm’in tarif ettiği yolu,
  2. Dünya savaşı ise perde arkasında Siyonizm’le birlikte Londra-Paris-Berlin-Moskova hattını yani ‘Kara Hâkimiyet Teorisine’ ait yolu izlemiştir.