Pazartesi, 11 Eylül 2023 15:14

Bela-İbret-Akıllanma

Öğeyi Oyla
(1 Oyla)

“Sizi çarpan her musibet kendi ellerinizin işleyip kazandığı yüzündendir. (Bununla beraber ALLAH) birçoğunu da affeder.” (Şuura 30) “ALLAH’ın izni olmayınca hiçbir musibet çatmaz. Kim ALLAH’a iman ederse onun kalbini doğruya götürür. ALLAH her şeyi hakkıyla bilendir.” (Teğabün 11)

Hz. Şuayb’in kavmi, ticaret hayatında tartıya riayet etmezlerdi. Bir nevi hırsları sebebiyle, günümüzün deyimi ile hayatlarını ENFLASYON üzerine kurarlardı. Helak olup gittiler. Hz. Lut’un kavmi, Lutiliği hayatlarının eksenine oturtmuşlardı. Onlar da bu yüzden helak olup gittiler. Lut’un karısı bile kendisini kurtaramadı.

Nuh’un kavmi, serkeşlikle, inkarla yer yüzünü yaşanmaz hale getirdiklerinde, tufan geldiğinde yok olup gittiler.

Hz. İbrahim’in kavmi, putçuluğu dünyaya hâkim kılan kavim. ALLAH’ın gazabından kendilerini kurtaramadılar.

Helak olan kavimleri saymakla bitiremeyiz. Kur’an tetkik edilirse bu meselenin daha iyi anlaşılacağı açıktır.

ALLAH insanlığı hiçbir zaman başı boş bırakmamıştır. “İnsan kendisinin başı boş bırakılacağını mı sanıyor?” (Kıyame 36). Bu yönde ALLAH, insanı helak etmeden önce çeşitli ikazlara uğratır. “Bunun üzerine biz de ayrı ayrı alametler olmak üzere, başlarına tufan, çekirge, haşarat, kurbağalar ve kan gönderdik, yine kibirlerine yediremediler. Onlar öyle günahkârlar güruhu idiler.” (Araf 133) Bunlar gelip, Musa’ya bu azapların kalkması için, dua et dediler. Musa’nın duası ile azap kalktı, ama yine onlar eski hallerine devam ettiler. Ahitlerini bozarlar. Bu sebeple de suda boğulurlar.

Yunus (A.S.) kavminin isyanı dolayısı ile kavmini terk eyler. Allah’ta Yunus’a ceza olarak balığın karnına atar. Yunus tövbe ederek kavmine döner. Kavmi de isyandan vazgeçip uzun zaman beraberce hayat sürerler… vs…

Şimdiki dünyada geçmiş ümmetlerin helak sebeplerinin tümü ortaya çıkmıştır. Bütün insanlığı sarmıştır. En fenası da İNGİLİZ-KAPİTALİST medeniyetinin tüm insanlığa bela ettiği FAİZ-DÖVİZ-BORSA durumudur. Bu bela her türlü belanın anasıdır. Zaten ALLAH, Faiz’den başka bir belayı, ALLAH ve Resulüne harp olarak nitelememiştir.

Şimdi bütün dünyada yangın, sel, fırtına, tufan, deprem, hastalık… vs.. her türlü belalarla ibretler ve ikazlar vardır. Helak olan kavimler gibi, bugünün insanlığı ZULMÜNE ve İNKARCILIĞINA yer yüzü GÜVENSİZLİĞİNE pervasızca devam etmektedir.

Ya RAB, içimizdeki beyinsizler yüzünden bizi helak etme. ÂMİN!

06.09.2023

SÜLEYMAN KILINÇ

Okunma 197 defa Son Düzenlenme Perşembe, 14 Eylül 2023 10:24