Cuma, 18 Ağustos 2023 09:20

Toplumsal Adalet

Öğeyi Oyla
(2 oy)

1975’lerin sonu TRT de bir haber yayınlanmıştı. Orada bir atölye vardı. Atölye iki katlı idi. Atölye ful şekilde çalışıyordu. İdarehane üst kattaydı. Alt katta bir kadın büroda çalışıyordu. Yukarıdan kadın acele çağrılır. Kadın mini etekli. Kadın koşarak merdivenden çıkmaya başladı. Merdiven altından da bir adam kadına bakmaya başladı. Adam önündeki çekiç sapının üzerine basar ve muhafaza altına alınmamış çalışan bir motorun üzerine düşer. Kolu dönen mil altında kalarak kopar.

İdare toplanarak bu olayın sorumlusunu arar. Kadın acele çağrılıp gitmese idi bu olay olmayacaktı. Peki kadın çağrılmasına çağrıldı, ama mini etek giymese idi. Aşağıdaki insanın dikkatini çekmeyecekti. Kadının etek altına bakan adamın önünde bir çekiç sapı vardı. Çekiç sapını temizlikçi ortalıkta bulundurmasa idi, adam çekiç sapı üzerine basıp düşmeyecekti. Olay olmayabilirdi. Çekiç ortalığa düşmüş olabilir ama çalışan motor muhafaza altına alınsaydı adamın kolu kopmayacaktı. O halde suçlu kim? Suçluyu arasan da bazı halde bulamazsın.

FİTNE: Lügatte imtihan, deneme, ayartma, azdırma, baştan çıkarma, karışıklık kargaşa, ara bozma, bozgunculuk, fesat küfür, azgınlık ve sapıklık. Ara bozan karıştıran fesat çıkaran vs. lügatte fitne bu manaları taşısa da en bariz şekli ALLAH’ın yaratmış olduğu mahlukatın fıtratını bozma hadisesi olmalıdır. Fıtratı bozulan her şey yok olur. Sosyal olayların da kendisine has düzeni vardır. Bu düzeni bozan her şey fitnedir. Yaşayan sosyal bir yapıya bir fitne gelirse sosyal yapı tümden bozulduğu gibi, sosyal yapıyı meydana getiren varlık da yok olur. Mesela atomun parçalanması bir fitnedir. Olay vukuunda madde de yok olur. ALLAH (cc) “Bir de öyle bir fitneden sakının ki, o içinizden yalnız zulmedenlere çatmaz hem bilin ki, ALLAH şüphesiz azabı çetin olandır.” (Enfal 25) “…Fitne katilden beterdir…” (Bakara 191) ayetleri ile fitnelerin nerelere varacağını açıkça ortaya koyar.

ADALET NEDİR? Lügatta herkesin hakkına riayet etme hakkını verme, zulüm ve eziyet etmeyip, herkes hakkında doğru hüküm vermek, hakkını yerine getirme… vs.

İnsan hayatında üç türlü olay vardır. FİZİKİ, KİMYEVİ VE SOSYAL olaylar. Fiziki ve kimyevi olaylarda varlıkların tabii düzenine riayet etmeden o varlık kullanılamaz. Bu hususlara insan aklı uyar. Burada mutlak adalet sağlanır. Varlıkların fiziki ve kimyevi olaylarının düzenini bulmaya ALLAH insan aklını vermiştir. Sosyal olayların işleyiş düzenlerini bulmaya ALLAH insan aklına vermemiştir. İnsanların sosyal düzenleri bulma faaliyeti HEVA faaliyetidir. Bu husus tam bir sosyal fitnedir. İşte bu fitne katilden beter olan fitnenin tam karşılığıdır. ALLAH Peygamberine bile “İşte biz onu böyle Arapça bir hikmet olarak indirdik. Andolsun ki sana gelen ilimden sonra onların hevalarına uyarsan ALLAH dan senin için ne bir yardımcı vardır ne de bir koruyucu.” (Rad 37) ayeti ile karşılık vermiştir. HEVA düzeni üzerine kurulu bir sosyal hayatta asla bir adalet mefhumundan bahsedilemez. Böyle bir toplumda herkes suçludur. Herkes bir şekilde gerek ferdi gerekse toplumsal olarak cezaya uğrar.

06 Şubat 2023 de üst üste 7.7 – 7.6 büyüklüklerinde iki adet depremle 11(on bir) ilimiz sarsıldı. (Malatya, Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Urfa, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Hatay, Antep, Kilis) Bu illerde yanlış yapı stoku ile elli binden (50.000) fazla insanımız terki hayat eyledi. Deprem sonrası yanlış yapıyı oluşturanlar hakkında adli takibat yapılmıştır. Bu yapıyı oluşturan mevzuat tümüyle bir fitne unsurudur. Bu fitne, yasama, yürütme, yargı kurumu, yürütme teşkilatları ve eğitimin tümüyle el birliği ile hazırladıkları bir HEVA mahsulü değil midir? Heva ve yasama mevzuatının Heva ve yasama mevzuatının sebebiyle milletin tümü maddi ve manevi olarak cezalandırılmıştır. Olay yazımızın başındaki atölye misalinin aynısı değil midir? Bu hal fitnenin katilden beter olduğu aşikâr değil midir?

Peki toplumsal adaleti sağlamak için, öncelikle fitnenin ortadan kaldırılması değil midir? Fitnenin ortadan kaldırılması için tabii hukukta ALLAH “(yer yüzünde) fitne kalmayıncaya ve din tamamıyla ALLAH’ın oluncaya kadar onlarla muharebe edin. Eğer vazgeçerlerse (bırakın) Şüphesiz ki, ALLAH ne yapacaklarını hakkıyla görücüdür.” (Enfal 39) ayeti ile izah buyurur. Din ALLAH’ın yaratıklara verdiği düzenin adıdır. Kur’an yaratıklar düzeninin kurallarını insanlara bildiren kitaptır.

Tabii düzende ALLAH “Kafir olanlar bile birbirlerinin yardımcılarıdır. Eğer siz bunu yapmazsanız, yer yüzünde bir fitne ve büyük bir fesat olur. “(Enfal 73) buyurur. Toplumun öncelikle hayatının emniyetle ve adaletle devam etmesi için, hayatın tabii düzeni için, her türlü mücadeleyi ortaya koyması gerekmez mi? Bu sebeple toplumsal adalet sağlanabilir. Fitne işi yargı kurumu dışındadır. Fitne savaşla ortadan kalkar.

Şu andaki HDP gibi partiler Türkiye için fitne partileridir. Yargı kurumu dışındadır. Terör (Tedhiş) Yargı kurumu konusuna girmez. Onlar Türkiye için fitne olduklarından Türk Emniyet güçleri onlar için savaşmaktadırlar. Onların Anayasa mahkemesinde kapatma işi FASO FİSODUR.

NOT: FETÖ, Türkiye için fitnelerin en büyüğüdür.

Okunma 297 defa Son Düzenlenme Cuma, 18 Ağustos 2023 11:31