Pazartesi, 30 Ekim 2023 11:11

Türkiye ve İslam Dünyası Bir Savaşa Hazır mı? - 3

Yazan
Öğeyi Oyla
(2 oy)

2. Yunanistan’ın Trakya Türk hududuna 60 km. mesafedeki Dedeağaç’ta, ABD Kolordusu’nun 4-5 yıldır konuşlandırılmasının sebebi ne olabilir?

Türkiye’nin yukarıdaki ABD & İsrail’in muhtemel maksatlarına engel olma ihtimaline karşılık, bu Kolordu ile, Kuzeybatıdan Türkiye’yi tehdit etmek ve bu Kolordu ile yapacağı bir gösteri taarruzunu karşılamak zorunda kalacak Türkiye’nin doğu ve güneydoğusunu takviye maksadıyla kuvvet kaydırmasını önlemektir.

3. Ortadoğu’nun aralarında paylaşılması yönünde ABD ile Rusya arasında bir gizli anlaşma mı var?

2011 yılından bu yana, sahipsiz bir ülke haline sokulan Suriye’nin Hava sahasını kontrol eden Rusya, İsrail’in 12 Ekim günü Şam ve Halep sivil havaalanlarını bombalanmasına seyirci kalmıştır. Suriye Hava sahasını İsrail’in kullanabileceğine izin vermesi yönünde Rusya ve İsrail arasında, yüksek ihtimalle gizli bir ikili anlaşma olabilir. Ukrayna’da kavgalı olmalarına rağmen, Rusya ile ABD Ortadoğu’nun pay edilmesinde kendi aralarında gizlice anlaşmış olması muhtemeldir.

4. İsrail, “Arz-ı Mev’ud” haritasını oluşturma zamanı geldiğine mi inanıyor?

Tahrif edilmiş Tevrat’a göre Evangelist – Siyonist ABD ile Siyonist İsrail “Tanrıyı Kıyamete Zorlamak” (haşa) gibi bir safsata ışığında, çıkaracakları bir 3. Dünya Savaşı’nın tozu- dumanı arasında, büyük İsrail hudutlarını tesis etmeye kalkışabilirler. Bu ihtimal Hadis-i Şeriflerde “Melhame-i Kübra”, Yahudi efsanelerinde ise, “Armegedon Savaşı” ile olacağı beyan edilmektedir. 1850 yılında Mason olan Albert Pike, sonrasında büyük üstad oldu. Hâlâ ABD'nin en etkili ve bilinen Masonu olarak kabul edilen Albert Pike, daha sonra İtalya’yı karıştıracak olan Mazzini'ye 1871’de yazıldığı mektupta:

“Aydınlanmacı düşüncenin amacına ulaşması için öncelikle bir dünya savaşı çıkarmalıyız. Bu sebeple; Rusya'da Çar'ı(Çarlığı) zayıflatıp, ateizmi ve Komünizmi hakim kılmalıyız. Casuslar vasıtasıyla Britanya İmparatorluğu ve Alman İmparatorluğu arasında gerginliği körükleyerek savaşa zemin hazırlamalıyız ve çıkaracağımız Birinci Dünya Savaşı sonrası, Komünist düzeni iyice inşa etmeliyiz ki, tüm hükûmetleri yıkabilelim ve tüm dini düzenleri zayıflatabilelim. Ardından İkinci Dünya Savaşı'nı çıkarmalıyız ve bunu gerçekleştirmemiz için; Faşistler ve Siyonistler arasında savaşla sonuçlanacak bir gerginlik oluşturmalıyız. İsimleri Nazi olacak olan Faşistleri, savaş sonunda yok etmeli ve savaş sonrası Filistin'de Yahudilerin ana unsur olacağı İsrail Devleti'ni kurmalıyız. İkinci Dünya Savaşı sürecinde Uluslararası Komünizm mutlaka Hristiyanlığı dengeleyecek bir güce ulaştırılmalı. Toplumlara ölçülü bir şekilde Son Çöküşü yaşatacağımız zamana kadar bu denge bizim için gereklidir. Üçüncü Dünya Savaşı'nı çıkarmamız için; İslam Dünyasının liderleri ve Siyonistler arasında ajanlarımız vasıtasıyla, ayrı düştükleri konular üzerinden gerginlik çıkarmalıyız ve bu savaş, Müslüman Arap Dünyası ve İsrail Devleti'nin birbirlerini yok edecekleri şekilde dizayn edilmeli. Bu hengame içinde diğer milletleri bu konuda, fiziksel, ahlaki, ruhsal ve ekonomik olarak çökmeleri için mücadeleye zorlamalıyız. Her şeyi yok etmek ve yıkmak isteyen Nihilist kitlelerin ve Ateistlerin önlerini açmalıyız ve müthiş bir sosyal çöküş provoke etmeliyiz ki böylece bu kanlı kargaşa ve vahşetin doğurduğu korku içinde mutlak ateizm etkisi ortaya çıksın. Böylece insanlar her yerde vahşi devrimci azınlığa karşı kendilerini savunmak zorunda kalacaktır. Daha sonra İnsanlık Medeniyeti, bu vahşi yok edicileri imha edecek. Birçok kişi Hristiyanlık'ta hayal kırıklığı yaşayacak. İnsanların kimileri bu sürecimiz tamamlandığında artık herhangi bir kutsal kitabı veya herhangi bir kişiyi yol gösterici olarak seçmek yerine Deizm'i tercih edecek. Ama bir düşünceden ötürü endişe duyacaklar. Bu endişelerinin sebebi; nereye itaat edecekleri, neye yönelecekleri, hangi felsefenin ve hangi hukuk kurallarının uygulanacağı konusu. Bizler bu aşamada evrensel bildiriler yoluyla Lucifer'ın Saf Doktrininin ışığını insanlara vereceğiz. Bu doktrin, sonunda tüm insanlık içinde Genel Dünya Görüşü hâline gelecek ve ona teslimiyet içinde olacaklar. Hristiyanlık ve ateizmin fethedilmesi ve aynı zamanda yok edilmesinden sonra insanlık evrensel dünya görüşünü kabul edince buna karşı birtakım Muhafazakâr hareketler ortaya çıkacaktır.” demektedir.

Okunma 522 defa Son Düzenlenme Pazartesi, 30 Ekim 2023 13:03