Pazartesi, 27 Şubat 2023 08:45

Zü'l-Celal ve'l-İkram: Allah'ın İsimlerinden (Esmâ-i Hüsnâ) Birinin Milletimize Bakan Cihetine Kısa Bir Yorum

Yazan
Öğeyi Oyla
(5 oy)

Rabbimiz hem Celal hem de İkram sahibidir.

Celal sıfatı, azamet sahibi ve yüce olmasına işaret eder. Tecellisi bazen dert, sıkıntı, imtihandır. Sabır gerektirir. Sabır ise; olgunlaştırır. İhya ve inşa eder. Kısa zamanda büyük mesafeler kat edilmesine imkan sağlar.

Ve'l İkram ise; cömertliğini merhametini, asalet ve şerefini temsil eder. Sabreden kullarına sabırları nispetinde gelir.

Milletimiz son on yılda yüzyılda yaşanabilecek nispette büyük hadiseleri gördü ve yaşadı. İhanet ve yıkıcılık, darbeler, terör, yangınlar, depremler neler, neler. Rabbimiz tarafından adeta terbiye salonuna çekilmiş gibiyiz. Sanki talim ve terbiye sonrasında büyük bir vazifeye hazırlanmakta milletimiz ve devletimiz.

15 Temmuz öncesi ve gecesi büyük hadiseler yaşandı fakat akabinde büyük fetihler gerçekleşti. Sergilenen sabır, cesaret ve cehdin mükâfatı iki büyük fitneden; FETÖ ve PKK'dan kısa sürede kurtulmak oldu.

6 Şubat depremi de hakikaten büyük yıkım ve acı getirdi. Bu vesileyle vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Devletimiz büyük bir hız ve maharetle yaraları sarmaya koyuldu. Allah devletimize ve hükümetimize zeval vermesin.

Bu afet Rabbimizin Celal sıfatının bir tecellisidir. Afet büyük imtihan şedit. Fakat milletimiz büyük bir sabır ve dayanışma sergiledi. Devletimiz, hemencecik yaraları sarmaya koyuldu. Şunu unutmayalım. Rabbimiz ilan ediyor. "Fe inne meal usri yusra." (Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır.) Moralimizi bozmayalım! Çünkü Allah yaşadıklarımızı görüyor.

Bu imtihan ardında nice lütuf ve ihsanlar barındırır ya da nice daha büyük bela ve musibetlere kefaret olur hep birlikte yaşayarak göreceğiz inşallah.

'Türkiye Yüzyılı' boş ve mesnetsiz bir söz bir ideal değildir.

Muştusu yüzyıllar öncesine dayanmaktadır.

Milletimiz için bir idealden de öte adeta bir mahkûmiyettir.

Muhyiddin İbnü'l-Arabî Hz.leri hepimizce malumdur.

Yaşadığı asra ve sonrasına damga vurmuştur.

Bu yüzden müthiş bir şahsiyettir.

Eserleri muhakkak okunmalıdır.

13.asır ve sonrasında inşa edilen Osmanlı'nın ve temsil ettiği 'Adalet ve Şefkat Medeniyetinin' baş mimarıdır.

'Eş-Şeceretü’n-Numaniyye fi’d-Devlet-i Osmaniyye' isimli eserinde kendisinden 50 yıl sonra kurulacak olan bir devletin, Osmanlı'nın panoramasını çizmektedir. O, Cenab-ı Hakk tarafından kendisine ilham olunan gaybi haberleri bu eserine yazmış ve hatta kendi kabrinin kaybolacağını, asırlar sonra Yavuz Sultan Selim Han tarafından keşfedileceğini ima ile ifade etmiştir.

Muhyiddin İbnü'l-Arabî hazretleri ayrıca Hilafet mührünün sahibi Osmanlı'nın kuruluşunu, adalet, şefkat ve kudretini, Şam, Kudüs, Mısır, Kuzey Afrika, Bağdat ve Arabistan gibi diyarların fetihlerini, padişahların isimlerini, yıkılış sürecini anlatmıştır. Türkiye için mühim, Müslümanlar için ise sevinç vesilesi olacak müjdeler vermiştir.

Yine o eserinde Osmanlı'nın yıkılmasından sonra yüzyıllık bir fetret dönemi yaşanacağını ahirinde kurulacak devletin on devlet gücünde olacağını işaret etmiştir.

Bütün bunlar ve dahası bize şunu göstermektedir ki 2023 yılı ve sonrası büyük hadiselere gebedir.

Sıkıntılar sabır ve sebatla, kardeşlik ve dayanışma ile güzel bir şekilde savulursa ihanetler 'Ata ot, ite et' prensibi ile bertaraf edilirse, hadiselerin ardında büyük nimet ve ihsanlar olacaktır. Devletimizin ve milletimizin gelecek yüzyılda 'kendisi sabit olduğu halde bütün yıldız kümelerinin etrafında döndüğü bir kutup yıldızı' olacağını idrak etmeliyiz.

Bütün fitne ve fesatçılara karşı;

Uyanık,

Zorluklara karşı, sabır ve metanet.

Fitneye karşı, birlik ve beraberlik.

Yanlışa karşı, hak ve hakikat yegâne düsturumuz olmalı.

Birliğimiz dosta güven düşmana korku salmalı...

SON SÖZ

Asla unutmayalım!

'Düşmanlarınızla oturup kalkan, asla sizin dostunuz olamaz.'

Vesselam.

 

https://www.milatgazetesi.com/yazarlar/zul-celal-ve-ikram--265/ 

Okunma 475 defa Son Düzenlenme Pazartesi, 27 Şubat 2023 10:56