Öğeyi Oyla
(2 oy)

Bu makale ile eşsiz bir yazı dizisi başlıyor. Küresel İstihbaratları ve hareket alanlarını anlatan şimdiye kadar böyle bir yazı yazılmadı. İşte serinin ilk yazısı "İstihbaratın Anlamı ve Batı Düşüncesi" siz değerli okuyucularımızla... iyi okumalar. 

Öğeyi Oyla
(3 oy)

Makaleyi indirmek için tıklayınız.

AFGANİSTAN HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Doğu ve güneyde Pakistan, batıda İran, kuzeyde Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan, doğuda da ufak bir sınırla Çin’e komşu olan Afganistan [1, 3], 8 Ağustos 1919 tarihinde Ravalpindi Anlaşmasıyla bağımsızlığını kazanmıştır [2]. Jeopolitik yönden önemli bir ülke konumunda olan Afganistan, büyük göçlerin odağı olmuş ve birçok istilalara maruz kalmıştır. Afganistan 1979 yılında Sovyet güçleri tarafından, 2001 yılında ise ABD tarafından işgal edilmiştir. Afganistan’ın 12 bölüm ve 162 maddeden oluşan mevcut Anayasası 26 Ocak 2004 tarihinde kabul edilmiş ve devletin adı Anayasa’da “Afganistan İslam Cumhuriyeti” olarak yer almıştır [3]. ABD’nin 2021 yılında Afganistan’dan çekilmesiyle Taliban ülke yönetimine geçmiştir. Afganistan İslam Cumhuriyeti yaklaşık 652 100 km2 yüzölçümü ve 33 milyonluk nüfusu ile denize sınırı olmayan bir Asya ülkesidir [1]. Başkenti Kabil olup diğer büyük şehirleri Kandahar, Herat, Mezarışerif ve Celalabad’dir (Resim 1).

 

Öğeyi Oyla
(10 oy)

Türk Yunan Savaşına yıllardan beri “Kurtuluş” veya “İstiklal” savaşı adı veriliyordu. Bu konuda defalarca yazı yazarak ne derece yanlış ve sakıncalı olduğunu dile getirmiş bunun yerine “Milli Mücadele” denilmesinin daha doğru olacağını ifade etmiştim.

Bu konuda bazı güzel gelişmeler oldu. Örneğin 90 yıldan beri kullanılan “Kurtuluş Savaşı” ifadesi yerine “Milli Mücadele” kavramı daha sık kullanılmaya başladı. Zira Yunanistan gibi küçük bir devletten kurtulmak biz Türkler için çirkin bir ifade tarzıydı.

Pazartesi, 06 Eylül 2021 09:44

Müslümanlar Bir Millettir

Yazan
Öğeyi Oyla
(4 oy)

İslam toplumlarının “ümmet” olma vasfını çoktan yitirdiği ve “ulus-devlet” hatta “kabile-devlet” biçiminde küçücük ünitelere ayrıldığı bir dönemde, kuşku yok ki, “Müslüman ümmetin yeniden inşa ve ihyası, kaçınılmaz bir görev olarak önümüzde durmaktadır”[i] Ümmetin yeniden diriltilmesi ya da oluşturulması hedefine ulaşmada öncelik, Müslümanların “ümmet bilincini kazanmaları” ve “etnik, coğrafi ya da linguistik” temele dayalı ulus-kimliklerinin dar kalıplarını kırmalarıdır. [ii]

Öğeyi Oyla
(3 oy)

Somali, Afrika Boynuzu bölgesini oluşturan ana ülkelerden biridir ve bu da onu İsrail’in Afrika politikası bağlamında önemli bir ülke yapmaktadır. Orta Doğu'daki petrol yataklarına yakınlık, Aden Körfezi ve Hint Okyanusu bakan konumu, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalına giden yol olan Bab al-Mandab Boğazı'nın güney girişini kontrolü Afrika Boynuzunun önemini artıran faktörlerdendir. Bu benzersiz stratejik özellikleri nedeniyle bölge, bölgesel ve uluslararası güçlerin ilgi odağıdır.

Öğeyi Oyla
(5 oy)

Seri şeklinde olacak yazımızın ilki olan bu yazı, daha sonra gelecek yazılara ışık tutması için, serinin ele alacağı temel meselelere kısaca değinmekle başlayacaktır. Buna göre, serinin temel hedefi - 19’uncu yüzyılın başlarında kurulup 20’inci yüzyılın başlarına kadarki süreçte yürürlükte olan-  Nijerya’da kurulan Sokoto hilafetini ana hatlarıyla anlatmak olacaktır. Ancak, kurulan hilafetin konumunu daha iyi anlamak için, ondan önceki devletler ve bölgedeki dini yapılardan bahsedilecektir.

Öğeyi Oyla
(2 oy)

Türkiye’den sonraki ikinci en büyük Türk devleti Özbekistan hükümeti Özbek dilini 10 yıl içinde hem hakim hale getirip hem de tamamen Latin alfabesine geçecek. Burada Türkçe ve Özbek Türkçesini karşılaştırıyoruz. Bakalım anlayabilecek misiniz?

Cuma, 23 Ekim 2020 10:45

Huiler 回族

Öğeyi Oyla
(2 oy)

Türk Uygur Müslümanlarına kimse arka çıkmayınca şimdi de Çinli  Müslümanlara baskılar başladı.

Çin ve Müslümanlar dendiğinde aklımıza kardeş Türk toplumu olan mazlum Uygurlar, kısmen de Kazaklar, Kırgızlar, Salarlar gibi Türk halkları gelmektedir. Ancak çok az bildiğimiz, Çin’de Çin ırkından Müslümanların sayısının Türklerin sayısından daha fazla olduğu, Çin’in her yerinde bulundukları. Ne acı ki bugün bunlara karşı da zulum başladı.

Öğeyi Oyla
(1 Oyla)

Konumu açısından büyük önemi olan Ürdün, İngiliz bağlantılı kraliyet ailesi ve İsrail uydusu siyasetine yükselen tepkilere sert cevap vermeye başladı

Arabistan yarımadası, Kuzey Arabistan ve Kuzey Afrika bölgelerini birbirine bağlayan stratejik önemdeki Ürdün, dünyanın her yerindeki uygulanan taktiklerle, İngiliz oyunları, Batıyatapar hâkim sınıf ve ezilen Müslüman halk arasında kalmış bir kardeş ülke.

Öğeyi Oyla
(2 oy)

Orta Asya’nın önemli ülkesi ikinci en büyük Müslüman Türk devleti Özbekistan hak ettiği yerde dünya toplumundaki yerine geri dönerek İslam Birliği konusunda merkezi görevlerini üstlenmelidir