Rate this item
(0 votes)

Seri şeklinde olacak yazımızın ilki olan bu yazı, daha sonra gelecek yazılara ışık tutması için, serinin ele alacağı temel meselelere kısaca değinmekle başlayacaktır. Buna göre, serinin temel hedefi - 19’uncu yüzyılın başlarında kurulup 20’inci yüzyılın başlarına kadarki süreçte yürürlükte olan-  Nijerya’da kurulan Sokoto hilafetini ana hatlarıyla anlatmak olacaktır. Ancak, kurulan hilafetin konumunu daha iyi anlamak için, ondan önceki devletler ve bölgedeki dini yapılardan bahsedilecektir.

mirathaber.com sitesinden alınmıştır.

İslâmî Yönetim  Düzeni: Seçim yolu  ile yönetime gelecek imanlı, erdemli ve liyakatli insanların vahiy, ortak akıl ve ilmi veriler ışığında belirlenecek süre için yönetimde bulunacakları, geleceği de kuşatan çerçevesi belirli muhteşem bir sistemdir.

Wednesday, 28 October 2020 09:30

Total Spiritual Resurrection Move

Written by

mirathaber.com sitesinden alınmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın İbn Haldun Üniversitesinin açılışında yaptığı tarihi konuşma, iki ay önce bu köşede dillendirdiğimiz “Manevi Diriliş Hamlesi” teklifimizi tekrar gündeme getirmeyi zorunlu kılıyor.

Önce konuşmadan bazı alıntılar:

Küçük kasabalardan köylere, oradan şehirlere, devletlere ve devletler üstü egemenliklere doğru bir gidişin gözüktüğü insanlık tarihinin, nihai varış noktası, acaba neresi? Gruplar, topluluklar, toplumlar, devletler ve en önemlisi kişiler; bu değişim sürecinde hangi pozisyonda konumlanacaklar? Altmış dört kareden oluşmayan bu satranç tahtasında piyonların mı vezirlerin mi daha uzun süre var olacağını hangi hamleler belirleyecek?

Karabağ’ın kurtuluşu için Azerbaycan’ın başlattığı harekât İslam mukadderatıyla yakından alakalıdır. Burada alınacak başarı dalga dalga tüm İslam âlemine yayılacak ve çok ihtiyaç duyduğumuz manevi motivasyonumuz artacaktır.

Monday, 26 October 2020 10:32

Language Revolution In Uzbekistan

Written by
Rate this item
(0 votes)

mirathaber.com sitesinden alınmıştır.

Türkiye’den sonraki ikinci en büyük Türk devleti Özbekistan hükümeti Özbek dilini 10 yıl içinde hem hakim hale getirip hem de tamamen Latin alfabesine geçecek. Burada Türkçe ve Özbek Türkçesini karşılaştırıyoruz. Bakalım anlayabilecek misiniz?

Monday, 26 October 2020 10:07

"Islamic State" Game

Written by

mirathaber.com sitesinden alınmıştır.

DAEŞ’in ortaya çıkmasıyla dünyada hakim şeytani nizam tarafından kullanılan dil sadece kendilerince saldırı ve katliamları, işgal ve ihlalleri meşrulaştırmak için değil İslam dünyasının düşüncesini felç etmek için de kullanılmakta

Friday, 23 October 2020 11:44

Pope Agrees To Kinky Marriages

Written by

mirathaber.com sitesinden alınmıştır.

Hristiyanlığın en büyük grubu Katoliklerin lideri Papa, aynı cinsten insanların evliliklerini kilise öğretisine sokmanın ve eşcinselleri kutsamanın eşiğinde

Friday, 23 October 2020 10:55

Chinese Muslims: Hui-回族

Written by
Rate this item
(0 votes)

mirathaber.com sitesinden alınmıştır.

Türk Uygur Müslümanlarına kimse arka çıkmayınca şimdi de Çinli  Müslümanlara baskılar başladı.

Çin ve Müslümanlar dendiğinde aklımıza kardeş Türk toplumu olan mazlum Uygurlar, kısmen de Kazaklar, Kırgızlar, Salarlar gibi Türk halkları gelmektedir. Ancak çok az bildiğimiz, Çin’de Çin ırkından Müslümanların sayısının Türklerin sayısından daha fazla olduğu, Çin’in her yerinde bulundukları. Ne acı ki bugün bunlara karşı da zulum başladı.

Friday, 23 October 2020 10:49

Strategic Kingdom Under The Radar

Written by
Rate this item
(0 votes)

Konumu açısından büyük önemi olan Ürdün, İngiliz bağlantılı kraliyet ailesi ve İsrail uydusu siyasetine yükselen tepkilere sert cevap vermeye başladı

Arabistan yarımadası, Kuzey Arabistan ve Kuzey Afrika bölgelerini birbirine bağlayan stratejik önemdeki Ürdün, dünyanın her yerindeki uygulanan taktiklerle, İngiliz oyunları, Batıyatapar hâkim sınıf ve ezilen Müslüman halk arasında kalmış bir kardeş ülke.