Monday, 13 November 2023 10:35

Filistin'in Gasp Edilmesi Sürecinde Muhtemel Sonuçlar

Rate this item
(1 Vote)

Ortadoğu coğrafyasında en kanlı çatışmaların yaşandığı bölge olan Müslüman Filistin Toprakları maalesef ki Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid’ten sonra Siyonist yoğun istihbari ve derin stratejik hedeflere kurban gitmiş ve bu topraklarda Theodor Herzl’in Yahudi Devleti kurma fikri, kurnaz ve emperyalist İngilizlerin desteğiyle gerçekleştirilmiştir.

Hamas ve İsrail arasındaki çatışmalardaki ana hedef; Müslüman yahut Yahudilerin öldürülmesi fikrinin yanı sıra Rusların Donbas, Luhansk ve Transdinyester’deki Rus nüfuzun korunup daha da arttırılarak ayrılıkçı hareketlerin desteklenmesi suretiyle bir hegemonya ve mikro ulustan  de-facto devlet oluşturma stratejisi gibi aynı stratejinin de Hamas’ın yönetiminde olan Gazze’de İsrail tarafından etnik bir temizlik yapılarak buradaki Arapların lehine olan demografik yapının bozularak bir göç stratejisi uygulanması ve İsrail’in bu toprakları önce işgal edip sonra kara ve deniz sahasını kendi devletine ilhak etme amacı söz konusudur.

Uzun vadeli Siyonist bir planın parçasını görmek isteyenler Nazi döneminde yaşanan Yahudi soykırımının, İsrailoğullarına aleyhte ve lehte olan kısımlarını inceleyerek İsrail Devletinin kuruluşunun Mossad’ın evveliyatındaki gizli ve istihbarat örgütler vasıtası ile nasıl olduğunu, 2. Dünya savaşı sonrası dünya coğrafyasında muhtelif ülkelere dağılmış Yahudi azınlıkların yaşadığı bölgelerde anti-semitist faaliyetlerin özellikle kışkırtılarak İsrail’e bir göç stratejisinin ne kadar derin bir plan olduğunu anlayabilirsiniz. Bir Devlet’i teşkil edecek olan insan popülasyonudur (nüfus), dolayısı ile Yahudi göçü ile dolan Filistin topraklarında derin bir stratejik hamle ve Siyonist emeller ile İsrail kurulmuştur.

Müslüman kardeşlerimizin öldürülmesi sadece görünürdeki amaç değil arkadaki oyun kurucuların hedeflerinden sadece biridir. İran’ın özellikle Ortadoğu coğrafyasında Şiileri destekleyen paramiliter aksiyonları ve Hamas üzerinden İsrail’e olan karşı tavrı, “Mazlum Filistin Halkı”nı derin bir boyutta etkilemekte, İran ve Filistin coğrafyasındaki derin ilişkiyi de ortaya koymaktadır.

Hamas’ın Kurucusu Şeyh Ahmed Yasin’in şehit edilmesi sonrası organizasyonun siyasi ve askeri kanadında Siyonist hedefleri amaç edinen küresel gizli örgütler ile irtibatlı olan şahısların da bizzat araştırılması icap etmekte ve bir an önce ateşkesin yapılarak Gazze’den olan göçün engellenerek mevcut toprakların etnik olarak da korunması sağlanmalıdır.

İsrail, Gazze’ye kara harekâtı yapması halinde tüm Gazze kıyı şeridini ele geçirecek doğalgaz ve petrol gibi enerji kaynaklarını da kapsayarak Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sahalarını da kontrol ederek Siyonist planı gerek karada gerekte denizde uygulayarak tam bir egemenlik kuracaktır. Gerek Ortadoğu gerekte Kıbrıs’ın bulunduğu Akdeniz Coğrafyasında yeni derin stratejiler oluşacaktır.

GÖÇ’e HAYIR DİYORUZ, GAZZE MÜSLÜMANLARIN’dır.

FİLİSTİN için ASKERİ ve SİYASİ DOKTRİNLER GELİŞTİRMEMİZ de ELZEMDİR.

Ahmet Öven, Stratejist Mühendis

Read 93 times Last modified on Monday, 13 November 2023 10:40