Monday, 09 October 2023 10:02

​ASRİKA Mihveri 'İslam Birliği' Modelini Gerekli Kılan Sebepler -3-

Written by
Rate this item
(1 Vote)

Soğuk savaşın sona erdiği 1990 yılından sonra POTUS Jeorge W.Bush tarafından haçlı seferleri başlatılarak Irak, arkasından 2001’de Afganistan işgal edilmiştir. Fakat bu işgaller hem maddi hem de askeri kayıplara neden olduğu için batı kamuoyunda itirazlara neden olmuştur. Ünlü teorisyen Graham E. Fuller ki bu şahıs Amerikan RAND Corporation düşünce kuruluşunun daimi politik Danışmanı ABD Merkezi Haber alma Teşkilatı'nın Milli Haber alma Konseyi eski başkan yardımcısı yazar Amerikalı devlet görevlisi tarafından ileri sürülen ‘Medeniyet İçi Çatışma’ tezi İslam dünyasındaki iki fay hattı olan milliyetçilik ve mezhepçilik üzerinden hayata geçirilmiştir. Bizzat batının kurup finanse ettiği terör örgütleri İslam coğrafyasının yeni işgal vasıtaları olarak vekâlet savaşında kullanılmıştır.

2011 ‘de Batının “Arap Baharı” bizimse “Arap Çilesi” dediğimiz olayların başlaması sonucunda Kuzey Afrika çalkantıya girmiş batıya karşı en sert tavrı sergileyen Libya ve Kaddafi’ye ağır bir bedel ödetilmiştir. Libya işgale uğramış, Kaddafi linç edilmiştir. Suriye ise iç savaşa sürüklenmiştir. Ülkemizdeki senaryo ise 15 Temmuz’da asil milletimiz ve güçlü siyasi irade tarafından bertaraf etmiştir.

Bu vetirede ‘Batı’ İslam dünyasına imparatorluklarla saldırırken İslam ülkeleri Irak, Libya, Suriye, Afganistan örneğinde olduğu gibi münferit savunma yapmışlardır. Ağır mağlubiyetlerle sonuçlanan işgaller ve parçalanmalar yaşanmıştır. Kaynaklarımız Batı emperyalizmi tarafından sömürülmektedir.

Dolayısıyla İslam dünyası sahip olduğu jeopolitik değer, yeraltı ve yer üstü kaynaklar bakımından ‘Hasta Batı’nın açık tehdidi altındadır. Batı’nın medeniyetler çatışması üzerinden başlattığı medeniyet içi çatışma ile ikame ve idame ettirdiği işgalleri durdurmanın bir tek yolu vardır. O da İslam dünyasının ‘bir medeniyet içi ittifakı’ kurup idame ettirmesidir.

Yaşananlar bir tesadüf değildir. Planlıdır, yüzyıllardan beridir adım adım elde edilmiş bir sonuçtur. Bugün yaşananlar hiç kuşkusuz Dünya’yı bir Yahudi hapishanesine çeviren Yahudi Nazizm’i- Siyasal Siyonizm jeopolitik felsefesinin bir sonucudur. Bu zulüm düzeni ile mücadele etmek bütün Müslümanların vazifesidir.

İslâm Birliği Fikri’nin temeli İslâm’ın temel faraziyelerinden biri olan “Müslümanlar ancak kardeştir.” emridir. İslam’ın önerdiği toplum modeli ümmet olmaktır. Emperyalizmin tuzaklarından ve sömürüden kurtuluş reçetesidir. Küresel Sistem’in, Irkçı Emperyalizm ’in ve G-7’lerin karşısına adil, herkesin müreffeh olduğu bir dünya nizamının konmasıdır.

İslam Birliği Fikri, İslâm dünyasının, Batılılar karşısında düştüğü zafiyet, aczi yet ve aşağılık kompleksinden kurtuluş ve diriliş yolunun arayışıdır.

Bu itibarla İslam Birliği veya diğer ifadeyle İttihat-ı İslam teklifi bir yönüyle mevcut düzene bir alternatif, diğer yönüyle de tepkiseldir. Batı karşısında Müslümanların durumlarını düzeltmeyi/ıslahı gaye edinmektedir.

Bütün bu izahlardan çıkacak sonuç şudur; Türkiye'nin yeri Papa XII. Pio'nun tavsiyesiyle Roma Antlaşmasına dayanılarak bir Hristiyan birliği olarak kurulan “Avrupa Birliği” değil, Dünya İslam Birliği’nin liderliği olmalıdır…

ASSAM’ın önerdiği ASRİKA MİHVERİ bu fikri nazariyelerle ortaya çıkmış bir jeopolitik mihverdir… Mutlaka hayata geçirilmelidir.

Read 149 times Last modified on Tuesday, 10 October 2023 13:54